Kiarashking1388

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  13
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

1 دنبال کننده

درباره Kiarashking1388

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 03/15/2007

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Kiarash_GAME

آخرین بازدید کنندگان نمایه

295 بازدید کننده نمایه
 1. Kiarashking1388

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: کیارش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۴ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲بار
 2. Kiarashking1388

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: قبلی خوب بود
 3. Kiarashking1388

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: کیارش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۴ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲بار
 4. Kiarashking1388

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: کیارش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۴ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲بار
 5. Kiarashking1388

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: کیارش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب پر انرژی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۲ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۳:۰۰ الی ۱۹:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲بار
 6. Kiarashking1388

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: کیارش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 الی 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا اینجا بودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 7. Kiarashking1388

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: کیارش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوب و با معرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد و آمدن پیش دوستان • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 8. Kiarashking1388

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۰ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۳:۰۰ الی ۱۹:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲بار
 9. Kiarashking1388

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: کیارش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۰ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۳:۰۰ الی ۱۹:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخوام برم وار • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونی حال میده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲بار
 10. Kiarashking1388

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۰ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رنک ۲ بگیره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ حال میده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲بار
 11. Kiarashking1388

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: کیارش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۰ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۳:۰۰ الی ۱۹:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخوام برم وار • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونی حال میده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲بار