TheSolo

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  372
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

39 عالی

4 دنبال کننده

درباره TheSolo

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 06/06/1961

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  TheSolo

آخرین بازدید کنندگان نمایه

510 بازدید کننده نمایه
 1. TheSolo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10بار
 2. TheSolo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: نیما • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای سرگرمی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲
 3. TheSolo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای سرگرمی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲
 4. TheSolo

  @Arda @iArash عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه آدمی که چهار چوب خودشو داره • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11 ظهر تا 11 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تا به دسته مطوست بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 5 بار
 5. TheSolo

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: نیما • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 10:00 تا 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به این اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): اقلیت خوب و هیجان انگیزیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ سابقه خوبی در اقلیت دسته ویژه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6-5 بار
 6. TheSolo

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 10:00 تا 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به این اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): اقلیت خوب و هیجان انگیزیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ سابقه خوبی در اقلیت دسته ویژه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6-5 بار
 7. TheSolo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای سرگرمی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: تاج محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان خوش برخورد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر از 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00 تا 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به فکشن جدید • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +3
 8. TheSolo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: تاج محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان خوش برخورد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر از 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00 تا 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به فکشن جدید • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +3
 9. TheSolo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان خوش برخورد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر از 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00 تا 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به فکشن جدید • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +3
 10. TheSolo

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ استراحت - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بدک نیست
 11. TheSolo

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: شاهد نیست • توضیحات: ایشون باعث شد با تیر اندازیش از رنک 3 بیفتم 5 • مدارک (فیلم یا عکس):
 12. TheSolo

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: ایشون به جای اینکه فقط مجوز مواد اسلحه رو بگیره مجوز اسلحه رو هم گرفت • شاهد ها: فقط خدا • مدرک/عکس یا فیلم:
 13. TheSolo

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: ایشون اومدم درخواست مدرک خواستم الکی رد کرد گزارش رو حتی موقع تیر اندازی هم اونا هم تیر میزدن و فقط مجوز منو گرفت تقاضا مدرک دارم ایشون الکی رد کرد مدرک کامل باشه با تشکر • مدارک (فیلم یا عکس):مدارک هم در تصویر معلومه مدرک بعدی که هست اعضا بنده فقط باید مجوز مواد اسلحه میگرفت نه اسلحه
 14. TheSolo

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: باکس VLA داشتن تیر اندازی میکردن چندین بار منو کشتن ایشون اومد فقط مجوز اسلحه و مواد اسلحه منو گرفت مدرک تیر اندازی اونا و ساسبند کردن مجوز اونارو هم میخوام به لیدر محترم و ادمینا ارسال کند و پارتی بازی در کار نباشد. • شاهد ها: کلن فشار خورده NW • مدرک/عکس یا فیلم:
 15. TheSolo

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال,با اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 14:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای تنوع • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکرم میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +8