Rezzaa

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  582
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

49 عالی

10 دنبال کننده

درباره Rezzaa

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 06/06/1961

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Bloodlove

آخرین بازدید کنندگان نمایه

1060 بازدید کننده نمایه
 1. Rezzaa

 2. Rezzaa

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله اگه آنلاین نبودم از UCP/ کیک شم - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تایم ندارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نظری ندارم
 3. Rezzaa

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی و به فرمت رو به رو باشد: YYYY-MM-DD مثال 25-12-2022) (خود آن روز هم حساب است): 2023-5-18تا 2023-5-19 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ وقت ندارم در صورت حضور داشتن در وار درخواست رد شود
 4. Rezzaa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): درامدش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون اطلاعات کافی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 الی 20 بار
 5. Rezzaa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: نیما • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): درامدش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون اطلاعات کافی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 الی 20 بار • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): درامدش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون اطلاعات کافی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 الی 20 بار
 6. Rezzaa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): درامدش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون اطلاعات کافی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 الی 20 بار • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: نقی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): درامدش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون اطلاعات کافی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 الی 20 بار
 7. Rezzaa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 70 • اسم واقعی: نیما • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): درامدش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون اطلاعات کافی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 الی 20 بار
 8. Rezzaa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 80 • اسم واقعی: نیما • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): درامدش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون اطلاعات کافی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 الی 20 بار
 9. Rezzaa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): درامدش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون اطلاعات کافی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 الی 20 بار
 10. Rezzaa

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: طبق مدارکی که من فرستادم و در حال حاظر مشاهده کردم فرد در حال تیر اندازی بود و نه روی فرد لطفا رسیدگی بشه و با دقت نگاه کنید اگه روی شخصی تیر میزد Warn Civil attack میومد همه توضیحات قبلاً داده شده گویا مسئولان لیدر یکم باید رو چشاشون کار کنن • مدارک (فیلم یا عکس):
 11. Rezzaa

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: اولین Av الکی من paintball بودم و وانتد Pd رو ماشین من g کردن و گفتم Pd C-4 Jail و اون شخصی که شکایت کرده گفتن وانتد PD هست منم در جواب گفتم اومدن. G کردن این کجاش حرف نامربوط حساب میشه؟ توضیح منطقی میخوام دومین مورد هم کجای فروم زده کاپی با ماشین به یه ماشین دیگه بزنه av داره؟ فقط در قوانین عمومی 5 ساعت ساسبند درایور داره • مدارک (فیلم یا عکس): توضیحات به مسئولان داده شد با تشکر
 12. خوب کاری کردن کتک کاری کردن
 13. Rezzaa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): درامدش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون اطلاعات کافی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 الی 20 بار
 14. Rezzaa

  فاقد اهمیت
 15. Rezzaa

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی و به فرمت رو به رو باشد: YYYY-MM-DD مثال 25-12-2022) (خود آن روز هم حساب است):2023-04-21 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ امکان قطع شدن اینترنت، در صورت عدم حضور در متینگ درخواست تایید شود.