AmuAbol

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  10
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

1 دنبال کننده

درباره AmuAbol

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. AmuAbol

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب بچه اروم صمیمی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9:00 تا 13:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر خوبی نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوب و کمک کردن به بازیکنان سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن ساده و جالب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 تا 15 دقیقه
 2. AmuAbol

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب بچه اروم صمیمی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9:00 تا 13:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر خوبی نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوب و کمک کردن به بازیکنان سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن ساده و جالب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 تا 15 دقیقه
 3. AmuAbol

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب بچه اروم صمیمی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9:00 تا 13:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوب و کمک کردن به بازیکنان سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن ساده و جالب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 تا 15 دقیقه
 4. AmuAbol

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب بچه اروم صمیمی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9:00 تا 13:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوب و کمک کردن به بازیکنان سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن ساده و جالب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 تا 15 دقیقه
 5. AmuAbol

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور صمیمی جدی باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر خوبی نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوب باحال جالب کمک به بازیکن ها • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن جالب و باحالی است و صبوری زیادی میخواهد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 تا 15 دقیقه
 6. AmuAbol

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور صمیمی جدی باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر خوبی نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوب باحال جالب کمک به بازیکن ها • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن جالب و باحالی است و صبوری زیادی میخواهد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 تا 15 دقیقه
 7. AmuAbol

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور کوشا ادم خوب صمیمی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10تا 13 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوب و جو صمیمی و عالی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر و اعضا خوب دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 تا 15 دقیقه
 8. AmuAbol

  سن واقعی: 15 • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دوست خوب صبور خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10 صبح تا 12 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوب جمع دوستانه و صمیمانه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون پلیر های با حال و خوبی دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 تا 15 دقیقه