KinGAsSaSsiN85

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  16
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره KinGAsSaSsiN85

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

203 بازدید کننده نمایه
 1. KinGAsSaSsiN85

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • توضیحات: اکانت من روی vps بود وارد سرور شدم و به کمک task manager بازی رو بستم تا با دستگاه خودم (اندروید) وارد بازی بشم. چند دقیقه ای گذشت و وارد شدم دیدم بن شده ام. بنده از هیچ چیت و تقلبی استفاده نکرده ام لطفا رسیدگی کنید. تشکر
 2. KinGAsSaSsiN85

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و صبور ، علاقه به تایپ کردن ، با حوصله ، عاشق کشت و کشتار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ,4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه به کشت و کشتار و گنگ ها • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از نظر من بودن تو این فکشن جالبه چون در جنگ ها شرکت میکنی ، اصلحه میکشی و به جنگ میری ، حقوق مناسبی هم داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق شلیک ، اصلحه و جنگ ها هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 3. KinGAsSaSsiN85

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و صبور ، علاقه به تایپ کردن ، با حوصله ، عاشق کشت و کشتار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ,4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه به کشت و کشتار و گنگ ها • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از نظر من بودن تو این فکشن جالبه چون در جنگ ها شرکت میکنی ، اصلحه میکشی و به جنگ میری ، حقوق مناسبی هم داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق شلیک ، اصلحه و جنگ ها هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 4. KinGAsSaSsiN85

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و صبور ، علاقه به تایپ کردن ، با حوصله ، عاشق کشت و کشتار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ,4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه به کشت و کشتار و گنگ ها • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از نظر من بودن تو این فکشن جالبه چون در جنگ ها شرکت میکنی ، اصلحه میکشی و به جنگ میری ، حقوق مناسبی هم داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق شلیک ، اصلحه و جنگ ها هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 5. KinGAsSaSsiN85

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و صبور ، علاقه به تایپ کردن ، با حوصله ، عاشق کشت و کشتار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ,4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه به کشت و کشتار و گنگ ها • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از نظر من بودن تو این فکشن جالبه چون در جنگ ها شرکت میکنی ، اصلحه میکشی و به جنگ میری ، حقوق مناسبی هم داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق شلیک ، اصلحه و جنگ ها هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 6. KinGAsSaSsiN85

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و صبور ، علاقه به تایپ کردن ، با حوصله ، عاشق کشت و کشتار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ,4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه به کشت و کشتار و گنگ ها • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از نظر من بودن تو این فکشن جالبه چون در جنگ ها شرکت میکنی ، اصلحه میکشی و به جنگ میری ، حقوق مناسبی هم داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق شلیک ، اصلحه و جنگ ها هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 7. KinGAsSaSsiN85

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و صبور ، علاقه به تایپ کردن ، با حوصله ، عاشق کشت و کشتار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ,4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه به کشت و کشتار و گنگ ها • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از نظر من بودن تو این فکشن جالبه چون در جنگ ها شرکت میکنی ، اصلحه میکشی و به جنگ میری ، حقوق مناسبی هم داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق شلیک ، اصلحه و جنگ ها هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 8. KinGAsSaSsiN85

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و صبور ، عاشق معلمی ، علاقه به تایپ کردن ، با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ,4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه به کشت و کشتار و گنگ ها • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از نظر من بودن تو این فکشن جالبه چون در جنگ ها شرکت میکنی ، اصلحه میکشی و به جنگ میری ، حقوق مناسبی هم داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق شلیک ، اصلحه و جنگ ها هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 9. KinGAsSaSsiN85

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و صبور ، عاشق معلمی ، علاقه به تایپ کردن ، با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ,4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عشق به معلمی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از نظر من بودن تو این فکشن جالبه چون هر روز چند نفر بهت زنگ میزنن و درخواست میکنن که ازشون تست بگیری و بنظرم این چیز خاصیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون معلمی و تست گرفتن از نظرم جالبه و صبور هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 10. KinGAsSaSsiN85

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل : • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم ولی زودجوش ، بیکاش و عاشق چرخیدن تو ارساکیا ، عاشق معامله ، مودب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 - 13:00 یا 14:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: امدن به فکشن دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی به دسته متوسط دارم ، دسته متوسط بودن ، آدم کشی ، وار ها • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه زیادی به فایت و وار دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ ، ۶ بار