Amirsattari

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  16
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Amirsattari

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Amirsattari

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: توضیحات:من دیشب با دوستم داشتم میرفتم بعدش یک ادمین برای بار سوم بهمون اکتیویتی انداخت و با ماشین نمدونم چیه تند رفت نمیگم فرار کرد بعدش من گفتم توجه کنید گفتم بچه ها این ادمینه اسکولا بعد ادمین فکرکرد من گفتم ادمین های اسکول بادش منو ۱۲۰ دقیقه محروم کرد من ۱ ساعت صبر کردم ولی این محرومیت پایان نیافته و صبح هم ۲ ساعت بودم ولی بازم هم انبند نشد من اینجا رفع محرومیت زدم رسیدگی کنید چون نمیتونم بنویسم چون من معلمم.باتشکر
 2. Amirsattari

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل. پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مهزیار • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق انجمن ارساکیا گیم و اخلاق خوب و حوصله ی زیاد دارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11 تا۲۴شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوق خوب میخوام به بازیکنان ارساکیا گیم کمک کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم به رساند و کمک و رانندگی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5تا6 
 3. Amirsattari

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق انجمن ارساکیا گیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11 تا24شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوق خوب و خوش باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم کمک واقعی برای همیشه باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5تا6
 4. Amirsattari

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل. پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق انجمن ارساکیا گیم و اخلاق خوب و حوصله ی زیاد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11 تا۲۴شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوق خوب کمک به بازیکنان ارساکیا گیم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم کمک واقعی برای همیشه باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5تا6 
 5. Amirsattari

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل. پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مهزیار • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق انجمن ارساکیا گیم و اخلاق خوب و حوصله ی زیاد دارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11 تا۲۴شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوق خوب میخوام به بازیکنان ارساکیا گیم کمک کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم به رساند و کمک و رانندگی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5تا6 
 6. Amirsattari

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: مهزیار • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق انجمن ارسکیا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11 :00تا00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوق خوب کمک به بازیکنان ارساکیا گیم و اخلاق خوب و حوصله ی زیاد است • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم کمک واقعی برای همیشه باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5تا6
 7. Amirsattari

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باادب با خلاق فعال تند سرعت عاشق انجمن ارساکیا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00تا23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوق خوب میخوام برم به کمک مردم در هر زمان مکان کمک به انجمن ارساکیا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون نمیدونم واقعا هیچ اقلیده بهم زنگ نزد یا تست نگرفت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا7بار
 8. Amirsattari

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق انجمن ارساکیا گیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5تا6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00تا17:00و22:00تا00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوق خوب. میخوام بدونم اینجا معلمان چیکار میکنن و دوست دارم همیشه اینجا باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا3بار 
 9. Amirsattari

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق انجمن ارساکیا گیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5تا6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00تا17:00و22:00تا00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوق خوب. میخوام بدونم اینجا معلمان چیکار میکنن و دوست دارم همیشه اینجا باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا3بار 
 10. Amirsattari

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق انجمن ارساکیا گیم و اخلاق خوب و خوش حوصله سریع فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00تا00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوق خوب میخوام بدونم اینجا امداد گران کمک نیاز دارن و همین طور بازیکنان ارساکیا گیم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم کمک واقعی برای همیشه باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5تا6
 11. Amirsattari

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق انجمن ارساکیا گیم و اخلاق خوب و خوش باش و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00تا00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوق خوب میخوام به بازیکنان ارساکیا گیم کمک کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون نمیدونم واقعا هیچ اقلیده بهم زنگ زد و تست نگرفت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5تا6 
 12. Amirsattari

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:عاشق انجمن ارساکیا و با اخلاق با ادب ساکت سریع و تند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00تا00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با اخلاق حقوق خوب کمک به بازیکنان ارساکیا گیم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم کمک واقعی برای همیشه باشم و فعال و کسی تو اقلید ها زنگ نزد یا تست نگرفت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7تا8
 13. Amirsattari

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باادب با خلاق فعال تند سرعت عاشق انجمن ارساکیا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00تا23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوق خوب میخوام برم به کمک مردم در هر زمان مکان کمک به انجمن ارساکیا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون نمیدونم واقعا هیچ اقلیده بهم زنگ نزد یا تست نگرفت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا7بار
 14. Amirsattari

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:عاشق انجمن ارساکیا و با اخلاق لول۸رسپکت۶ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00تا00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با اخلاق حقوق خوب کمک به بازیکنان ارساکیا گیم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم کمک واقعی برای همیشه باشم و فعال • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7تا8
 15. Amirsattari

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق انجمن ارساکیا گیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5تا6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00تا17:00و22:00تا00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوق خوب. میخوام بدونم اینجا معلمان چیکار میکنن و دوست دارم همیشه اینجا باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا3بار