Thisispooya

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  12
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Thisispooya

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Thisispooya

  - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ پشیمون شدم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:عالی
 2. Thisispooya

  سن واقعی:16 • اسم واقعی:پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خودمو نمیتونم توصیف کنم اینو باید بقیه بگن که چجوریم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):بین 13-23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخواستم برم دسته متوسط ولی تصمیم گرفتم بیام در این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟یکی دوبار
 3. Thisispooya

  • سن واقعی:16 • اسم واقعی:پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خودمو نمیتونم توصیف کنم اینو باید بقیه بگن که چجوریم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):بین 13-23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخواستم برم دسته متوسط ولی تصمیم گرفتم بیام در این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟یکی دوبار
 4. Thisispooya

  • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: توصیفی از خودم ندارم بقیه باید بگن! • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵-۶ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):بین ۱۳ تا ۲۳ یا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به فعالیت های دسته متوسطیی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یکی دوبار
 5. Thisispooya

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و کامپیوتر و برنامه نویسی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13-23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخواستم بیام مافیذ • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟خوشم میاد و میدونم با علاقه در این فکشن انجام وظیفه میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یکی دوبار
 6. Thisispooya

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و کامپیوتر و برنامه نویسی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13-23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخواستم بیام مافیذ • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟خوشم میاد و میدونم با علاقه در این فکشن انجام وظیفه میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یکی دوبار
 7. Thisispooya

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و کامپیوتر و برنامه نویسی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13-23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخواستم بیام مافیذ • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟خوشم میاد و میدونم با علاقه در این فکشن انجام وظیفه میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یکی دوبار
 8. Thisispooya

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و کامپیوتر و برنامه نویسی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13-23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخواستم بیام مافیذ • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟خوشم میاد و میدونم با علاقه در این فکشن انجام وظیفه میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یکی دوبار
 9. Thisispooya

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و کامپیوتر و برنامه نویسی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13-23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخواستم بیام دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟خوشم میاد و میدونم با علاقه در این فکشن انجام وظیفه میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یکی دوبار
 10. Thisispooya

  آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟رفتن به دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بسیار عالی.
 11. Thisispooya

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق کامپیوتر و برنامه نویسی،دوستار گیم،عاشق خبرنگاری • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13-23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شدید و داشتن اعتماد به نفس • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳بار به بالا
 12. Thisispooya

  سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و دوستار گیم و کار های کامپیوتری • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13تا23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و فعال بودن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟علاقه خیل زیاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟بالای ۳بار