kingester

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  77
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

23 عالی

5 دنبال کننده

درباره kingester

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 09/25/2000

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  KinGeSTeR

آخرین بازدید کنندگان نمایه

933 بازدید کننده نمایه
 1. kingester

  از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از2016/11/11 تا 2016/12/11): از 2020/05/20 تا 2020/05/25 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ سفر کاری
 2. kingester

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 -4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتن وقت کافی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تنوع • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مناسبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 3. kingester

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به اقلیت دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 4. kingester

  از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020/03/13 تا 2020/03/14 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نمی تونم به جلسه برسم
 5. kingester

  -عکس سایز کوچک از اطلاعات کاربری از کنترل پنل: -اسم واقعی:امیرحسین -سن واقعی:19 -بیوگرافی خود: آرام ، خونسرد ، خوش اخلاق -مقدار محبوبیت شما در سرور از نظر خود: (یک عدد از 1 تا 10) 8 -برای چه میخواهید شهردار آرساکیا شوید؟ بهتر کردن شهر. -چرا فکر میکنید Mayor جای مناسبی برای شماست؟ مسئولیت پذیر هستم و مناسب شهردار بودن -یک شعار انتخاباتی: با کلید تدبیر قفل تمام مشکلات رو باز میکنیم.
 6. kingester

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم و خونسرد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 تا 7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 19:0.0 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به NG • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ سابقه زیاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4
 7. kingester

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به اقلیت دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بهترین لیدر و رفیق با مرام ، موفق باشی
 8. kingester

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 2020/01/02 تا 20201/9 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت
 9. kingester

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 یا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18-20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بازی نمی کردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حضور دوستان • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ حضور دوستان  • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 تا 10 بار
 10. kingester

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خروج دوستان - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: مثل همیشه عالی.
 11. kingester

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام و خونسرد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17:00-22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خستگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ سابقه زیاد دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار
 12. kingester

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوشحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 - 3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00-23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: __ • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 13. kingester

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ __ - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: ___
 14. kingester

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 6/9/2019 تا 12/9/2019 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت
 15. kingester

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام و قانونمند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4- 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00- 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: _ • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جذابه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بهترینه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4