TheYou

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  27
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

1 دنبال کننده

درباره TheYou

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 12/23/1990

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  HaJPishi

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. TheYou

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش / فداکار / مهربان / دلسوز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 یا 9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن دسته متوسط را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن را دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 یا 7
 2. TheYou

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان / زحمت کش / با معرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 یا 9 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به اقلیت ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): FBI را دوست دارم! • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم! • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 یا 7
 3. TheYou

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان / زحمت کش / با معرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 یا 9 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به اقلیت ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پیدی را دوست دارم! • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم! • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 یا 7
 4. TheYou

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانر مهربان و زحمتکش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 یا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (13:00 - 19:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: آمدن به فکشن دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میتوانم بهتر شوم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 یا 6 بار
 5. TheYou

  :D<3
 6. TheYou

 7. TheYou

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان / زحمت کش / با معرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 یا 9 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به اقلیت ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پیدی را دوست دارم! • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم! • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 یا 7
 8. TheYou

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان / زحمت کش / با معرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 یا 9 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به اقلیت ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پیدی را دوست دارم! • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم! • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 یا 7
 9. TheYou

  Awli
 10. TheYou

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان / زحمت کش / با معرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 یا 9 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به اقلیت ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پیدی را دوست دارم! • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم! • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 یا 7
 11. TheYou

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان/زحمت کش/دلسوز/فداکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 یا 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جای خوبی برای پیشرفت است و من میخواهم پیشرفت کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پیشرفت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 یا 6
 12. TheYou

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش / فداکار / مهربان / دلسوز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 یا 9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن دسته متوسط را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن را دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 یا 7
 13. TheYou

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان/زحمت کش/دلسوز/فداکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 یا 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جای خوبی برای پیشرفت است و من میخواهم پیشرفت کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پیشرفت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 یا 6
 14. TheYou

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان/زحمت کش/دلسوز/فداکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 یا 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جای خوبی برای پیشرفت است و من میخواهم پیشرفت کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پیشرفت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 یا 6
 15. TheYou

  با سلام 1. من از کجا بدونم واره شما باید گزارش بدید ! 2. فروم چک کردم چیزی نبوده! 3.اگر تو /Motto نزارید آدم از کجا بفهمه! 4.من یه اشتباه نوشتم شما ببخشید. 5. شما مدرک را بیارید!