گزارش باگ

771 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. قبل از گزارش خوانده شود!

  • 2 پاسخ
  • 1919 بازدید
 2. باگ HotDog

  • 0 پاسخ
  • 13 بازدید
 3. باگ SMS بعد از خرید گلد

  • 20 پاسخ
  • 167 بازدید
 4. باگ باشگاه San Fierro

  • 2 پاسخ
  • 78 بازدید
 5. باگ Cops

  • 6 پاسخ
  • 137 بازدید
 6. joint | در ماشین باعث میشه که کیل نشویم !

  • 7 پاسخ
  • 62 بازدید
 7. Bug-Cabbie

  • 15 پاسخ
  • 211 بازدید
 8. Forum

  • 0 پاسخ
  • 21 بازدید
 9. Bug clothes & Jail Break

  • 12 پاسخ
  • 139 بازدید
 10. باگ بزرگ ! || راه رفتن در زیر آب !

  • 6 پاسخ
  • 82 بازدید
 11. باگ - باشگاه در زندان

  • 32 پاسخ
  • 281 بازدید
 12. Bug-CopApp

  • 7 پاسخ
  • 86 بازدید
 13. باگ-Whokill/

  • 15 پاسخ
  • 161 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 255 بازدید
 14. باگ Ta/

  • 4 پاسخ
  • 90 بازدید
 15. باگ ماشین های TTC

  • 7 پاسخ
  • 90 بازدید
 16. باگ /Mute

  • 3 پاسخ
  • 63 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 48 بازدید
 17. rent گرون ماشین سن فیرو

  • 8 پاسخ
  • 102 بازدید
 18. باگ کانترکت برای هیتمن

  • 1 پاسخ
  • 65 بازدید
 19. تاکسیCabbie باگ رنت

  • 4 پاسخ
  • 63 بازدید
 20. باگ نرده LSPD

  • 2 پاسخ
  • 56 بازدید
 21. باگ Police-SFPD

  • 3 پاسخ
  • 98 بازدید
 22. باگ - /Equip

  • 0 پاسخ
  • 34 بازدید
 23. Bug Phone in SF

  • 2 پاسخ
  • 80 بازدید