گزارش باگ

626 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. قبل از گزارش خوانده شود!

  • 1 پاسخ
  • 1526 بازدید
 2. میلیاردر شدن ناگهانی

  • 39 پاسخ
  • 534 بازدید
 3. باگ مربوط به تعداد کیل در وار

  • 10 پاسخ
  • 94 بازدید
 4. باگ سرعت موتور

  • 37 پاسخ
  • 313 بازدید
 5. باگ تلپورت

  • 0 پاسخ
  • 9 بازدید
 6. رفتن به خانه از توی دیوار

  • 5 پاسخ
  • 60 بازدید
 7. احداث شهربازی در محل مسکونی

  • 2 پاسخ
  • 41 بازدید
 8. Bug- Event

  • 2 پاسخ
  • 23 بازدید
 9. باگ مپ

  • 3 پاسخ
  • 50 بازدید
 10. باگ joint/ در موتور

  • 4 پاسخ
  • 49 بازدید
 11. اشتباهات نوشتاری در انجمن و Wiki

  • 7 پاسخ
  • 61 بازدید
 12. Ighoring cop wanted

  • 3 پاسخ
  • 49 بازدید
 13. باگ ورود به ساختمان با موتور

  • 3 پاسخ
  • 72 بازدید
 14. باگ Cuff/

  • 0 پاسخ
  • 20 بازدید
 15. باگ اسیب زدن به ماشین در Safe zone

  • 0 پاسخ
  • 21 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 66 بازدید
 16. باگ - Signal

  • 11 پاسخ
  • 100 بازدید
 17. باگ Roblfg/

  • 11 پاسخ
  • 113 بازدید
 18. باگ - Boat

  • 2 پاسخ
  • 46 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 82 بازدید
 19. باگ-Anim

  • 9 پاسخ
  • 114 بازدید
 20. باگ راهنمای Infernus

  • 0 پاسخ
  • 33 بازدید
 21. اشتباهات نوشتاری در انجمن و Wiki

  • 0 پاسخ
  • 20 بازدید
 22. Bug-House

  • 4 پاسخ
  • 60 بازدید
 23. Bug_spray

  • 0 پاسخ
  • 11 بازدید