گروه عمومی  ·  10 کاربر

The Game

در مورد این گروه

خوش امدید در این گروه امید وارم در گروه با یک دیگر دوست باشین 1-ادب را رعایت کنید 2- هم دیگر را مسخره نکنید 3- در گروه اگر مشکلی بین 2نفر رخ داده حتما به رهبر گروه اطلا رسانی کنید 4- پیروز و سر بلند باشید.

  1. جدید ترین اتفاق های این گروه
  2.