amirsrhd

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  17
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

1 دنبال کننده

درباره amirsrhd

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. amirsrhd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کاری و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 16 تا 3 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن مورد علاقمه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون اعضای با مرامی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 2. amirsrhd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کاری و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 4 بعد از ظهر تا 12 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به اقلیت دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن جالبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بیشتر از سایر فکشن ها با drug سروکار داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 3. amirsrhd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کاری و باانگیزه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا 6 ساعن • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 16:00 تا 0:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به فکشن دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن جالبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشن رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 4. amirsrhd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کاری و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 4 بعد از ظهر تا 12 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به اقلیت دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن جالبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بیشتر از سایر فکشن ها با drug سروکار داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 5. amirsrhd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کاری و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 4 بعد از ظهر تا 12 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به اقلیت دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن جالبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بیشتر از سایر فکشن ها با drug سروکار داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 6. amirsrhd

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای رفتن به اقلیت دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: پیشنهادی ندارم
 7. amirsrhd

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کاری و باهوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مثلا 4 بعد از ظهر تا 12 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: 3 روز فعالبت نداشتم اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشنه خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ راحت تر از فکشن های دیگس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 8. amirsrhd

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای رفتن به سایر اقلیت های دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: پیشنهادی ندارم
 9. amirsrhd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کاری و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیش از 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 4 بعد از ظهر میام تا 12 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: که بیام فکشن دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه و حمل دراگ مجازه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون توش میتونم پیشرفت کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیش از 4 بار
 10. amirsrhd

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و با انگیزه و سخت کوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیش از 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):( 00:16 - 00:1) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به فکشن های دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم عضو مفیدی باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 11. amirsrhd

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و با انگیزه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیش از 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):( 00:16 - 00:1) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به فکشن های دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون واسه داشتن دراگ گیر نمیدن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 12. amirsrhd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کاری و فعال و با انگیزه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):( 16:00 - 00:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: این اولین فکشنه که واردش میشم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تا الان هر معلم یا عضو school از من تست گرفته صبور بوده و با اخلاق • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 13. amirsrhd

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/amir_shrd"][/url] - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخوام به اقلیت دسته متوسط برم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: فکشن خوبیه ولی مدیریت یکم ضعیفه
 14. amirsrhd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کاری , باهوش و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (16:00-00:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: قبلا تو فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن رو دوست دارم و میتونم به نوعی به بازیکن های دیگر کمک کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به نظرم فکشنیه که توش جای پیشرفت زیاده وسریع میشه رنک آپ کرد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 15. amirsrhd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و کاری و عاشق گیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیش از 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ ( 16:00 - 2:00): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: قبلا داخل فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تست گرفتن از بازیکن ها رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فردی صبور و با حوصله هستم و از صحبت کردن با بازیکن های دیگه خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 یا 5 بار