گروه خصوصی  ·  5 کاربر

کلاب بتا تستینگ

گروه خصوصی

این گروه خصوصی است به این معنی که تنها کاربران این گروه می توانند مطالب آن را مشاهده نمایند.

در مورد این گروه

کلاب رسمی تیم بتا تستینگ آرساکیا؛ تنها اعضای رسمی به این کلاب اضافه خواهند شد.

رهبرها و مدیران

 1. Mohny

  Mohny

  صاحب

  تاریخ عضویت

  September 16

 2. Ali

  Ali

  رهبر

  تاریخ عضویت

  September 29

تمامی کاربران

 1. BlueMooN

  BlueMooN


  تاریخ عضویت

  November 11

 2. Markeloff

  Markeloff


  تاریخ عضویت

  September 30

 3. AliAgent

  AliAgent


  تاریخ عضویت

  September 30

 4. Ali

  Ali

  رهبر

  تاریخ عضویت

  September 29

 5. Mohny

  Mohny

  صاحب

  تاریخ عضویت

  September 16