گروه خصوصی  ·  10 کاربر

کلاب بتا تستینگ

گروه خصوصی

این گروه خصوصی است به این معنی که تنها کاربران این گروه می توانند مطالب آن را مشاهده نمایند.

در مورد این گروه

کلاب رسمی تیم بتا تستینگ آرساکیا؛ تنها اعضای رسمی به این کلاب اضافه خواهند شد.

رهبرها و مدیران

 1. Mohny

  Mohny

  صاحب

  تاریخ عضویت

  September 16, 2019

 2. Ali

  Ali

  رهبر

  تاریخ عضویت

  September 29, 2019

تمامی کاربران

 1. Fergal

  Fergal


  تاریخ عضویت

  March 16

 2. Phyco

  Phyco


  تاریخ عضویت

  January 14

 3. Ostad

  Ostad


  تاریخ عضویت

  January 14

 4. Smart

  Smart


  تاریخ عضویت

  January 13

 5. TheErfan

  TheErfan


  تاریخ عضویت

  January 13

 6. RuBicK

  RuBicK


  تاریخ عضویت

  December 28, 2019

 7. Markeloff

  Markeloff


  تاریخ عضویت

  September 30, 2019

 8. AliAgent

  AliAgent


  تاریخ عضویت

  September 30, 2019

 9. Ali

  Ali

  رهبر

  تاریخ عضویت

  September 29, 2019

 10. Mohny

  Mohny

  صاحب

  تاریخ عضویت

  September 16, 2019