گروه خصوصی  ·  202 کاربر

Original Gangsters

گروه خصوصی

این گروه خصوصی است به این معنی که تنها کاربران این گروه می توانند مطالب آن را مشاهده نمایند.

در مورد این گروه

Original Gangsters [OG] بزرگترین و قدیمی ترین کلن سرور از تاریخ 2017-03-17 فعالیت خود را شروع کرد و پایدار باقی مانده است!

رهبرها و مدیران

 1. Sami

  Sami

  صاحب

  تاریخ عضویت

  June 25, 2019

 2. AmiRErfaN

  AmiRErfaN

  رهبر

  تاریخ عضویت

  July 12, 2019

 3. SaeedAlpha

  SaeedAlpha

  رهبر

  تاریخ عضویت

  July 19, 2019

 4. Danir

  Danir

  رهبر

  تاریخ عضویت

  December 16, 2019

 5. Tina

  Tina

  رهبر

  تاریخ عضویت

  July 9, 2021

 6. TheFarnam

  TheFarnam

  رهبر

  تاریخ عضویت

  August 12, 2022

 7. DaniaI

  DaniaI

  مدیر

  تاریخ عضویت

  July 10, 2019

 8. Panda

  Panda

  مدیر

  تاریخ عضویت

  October 19, 2019

 9. MamadKhan

  MamadKhan

  مدیر

  تاریخ عضویت

  February 28, 2020

 10. Name

  Name

  مدیر

  تاریخ عضویت

  December 8, 2021

 11. Santino

  Santino

  مدیر

  تاریخ عضویت

  June 16, 2022

تمامی کاربران

 1. GreenGold

  GreenGold


  تاریخ عضویت

  Friday در 17:49

 2. Soltanabol021

  Soltanabol021


  تاریخ عضویت

  September 22

 3. AmirKing47

  AmirKing47


  تاریخ عضویت

  September 18

 4. AMIRJDM

  AMIRJDM


  تاریخ عضویت

  September 18

 5. mohamadmohamadifr

  mohamadmohamadifr


  تاریخ عضویت

  September 15

 6. Mortezaa

  Mortezaa


  تاریخ عضویت

  September 9

 7. Mjmoradi1381

  Mjmoradi1381


  تاریخ عضویت

  September 4

 8. Amirdsimon

  Amirdsimon


  تاریخ عضویت

  August 29

 9. AMIRALl

  AMIRALl


  تاریخ عضویت

  June 13

 10. Witchz

  Witchz


  تاریخ عضویت

  June 13

 11. VicTiM

  VicTiM


  تاریخ عضویت

  May 26

 12. SpaiKer

  SpaiKer


  تاریخ عضویت

  May 26

 13. IAshkan

  IAshkan


  تاریخ عضویت

  May 26

 14. Daddy

  Daddy


  تاریخ عضویت

  May 19

 15. Dihan

  Dihan


  تاریخ عضویت

  May 19

 16. mr18gfo

  mr18gfo


  تاریخ عضویت

  May 19

 17. hosin13

  hosin13


  تاریخ عضویت

  April 17

 18. amir19

  amir19


  تاریخ عضویت

  March 12

 19. theHESAM

  theHESAM


  تاریخ عضویت

  February 24

 20. RevelatioN

  RevelatioN


  تاریخ عضویت

  February 23

 21. ALI736WDS

  ALI736WDS


  تاریخ عضویت

  February 23

 22. 3hrl0ck

  3hrl0ck


  تاریخ عضویت

  February 18

 23. RezaKings

  RezaKings


  تاریخ عضویت

  February 18

 24. yeki

  yeki


  تاریخ عضویت

  January 6

 25. EaayLife

  EaayLife


  تاریخ عضویت

  December 27, 2022

 26. MGKelly

  MGKelly


  تاریخ عضویت

  December 22, 2022

 27. amirabas0

  amirabas0


  تاریخ عضویت

  December 22, 2022

 28. Fayez

  Fayez


  تاریخ عضویت

  December 22, 2022