گروه خصوصی  ·  25 کاربر

Original Gangsters

گروه خصوصی

این گروه خصوصی است به این معنی که تنها کاربران این گروه می توانند مطالب آن را مشاهده نمایند.

در مورد این گروه

کلن بزرگ و قدیمی Original Gangsters از تاریخ 2017-05-20 با مدیریت جدید فعالیت خود را شروع کرد!

رهبرها و مدیران

 1. Sami

  Sami

  صاحب

  تاریخ عضویت

  June 25

 2. DaniaI

  DaniaI

  رهبر

  تاریخ عضویت

  July 10

 3. Goodman

  Goodman

  رهبر

  تاریخ عضویت

  October 2

 4. BiHan

  BiHan

  مدیر

  تاریخ عضویت

  July 10

 5. HamidRezaw

  HamidRezaw

  مدیر

  تاریخ عضویت

  July 10

تمامی کاربران

 1. RamtinSnipe

  RamtinSnipe


  تاریخ عضویت

  October 30

 2. ErfanVIDI

  ErfanVIDI


  تاریخ عضویت

  October 26

 3. Markeloff

  Markeloff


  تاریخ عضویت

  October 26

 4. MiNViSiBle

  MiNViSiBle


  تاریخ عضویت

  October 20

 5. BlueMooN

  BlueMooN


  تاریخ عضویت

  October 19

 6. RuBicK

  RuBicK


  تاریخ عضویت

  October 15

 7. Goodman

  Goodman

  رهبر

  تاریخ عضویت

  October 2

 8. Luciano

  Luciano


  تاریخ عضویت

  September 9

 9. GentleBoy

  GentleBoy


  تاریخ عضویت

  September 9

 10. Hidden22

  Hidden22


  تاریخ عضویت

  September 9

 11. BuTleR

  BuTleR


  تاریخ عضویت

  September 5

 12. Roozbeh85

  Roozbeh85


  تاریخ عضویت

  August 2

 13. Ezza

  Ezza


  تاریخ عضویت

  August 1

 14. arashjamei

  arashjamei


  تاریخ عضویت

  August 1

 15. KianRy

  KianRy


  تاریخ عضویت

  July 30

 16. SaeedAlpha

  SaeedAlpha


  تاریخ عضویت

  July 19

 17. JimHernandez

  JimHernandez


  تاریخ عضویت

  July 13

 18. KhonTKaR

  KhonTKaR


  تاریخ عضویت

  July 12

 19. AmiRErfaN

  AmiRErfaN


  تاریخ عضویت

  July 12

 20. MrAbol

  MrAbol


  تاریخ عضویت

  July 10

 21. HamidRezaw

  HamidRezaw

  مدیر

  تاریخ عضویت

  July 10

 22. BiHan

  BiHan

  مدیر

  تاریخ عضویت

  July 10

 23. DaniaI

  DaniaI

  رهبر

  تاریخ عضویت

  July 10

 24. Sobi

  Sobi


  تاریخ عضویت

  July 10

 25. Sami

  Sami

  صاحب

  تاریخ عضویت

  June 25