گروه خصوصی  ·  164 کاربر

Original Gangsters

گروه خصوصی

این گروه خصوصی است به این معنی که تنها کاربران این گروه می توانند مطالب آن را مشاهده نمایند.

در مورد این گروه

Original Gangsters [OG] بزرگترین و قدیمی ترین کلن سرور از تاریخ 2017-03-17 فعالیت خود را شروع کرد و پایدار باقی مانده است!

رهبرها و مدیران

 1. Sami

  Sami

  صاحب

  تاریخ عضویت

  June 25, 2019

 2. DaniaI

  DaniaI

  رهبر

  تاریخ عضویت

  July 10, 2019

 3. AmiRErfaN

  AmiRErfaN

  رهبر

  تاریخ عضویت

  July 12, 2019

 4. SaeedAlpha

  SaeedAlpha

  مدیر

  تاریخ عضویت

  July 19, 2019

 5. Danir

  Danir

  مدیر

  تاریخ عضویت

  December 16, 2019

 6. ArCana

  ArCana

  مدیر

  تاریخ عضویت

  April 18, 2021

 7. Tina

  Tina

  مدیر

  تاریخ عضویت

  July 9, 2021

تمامی کاربران

 1. FaXiM

  FaXiM


  تاریخ عضویت

  September 15

 2. Ahmadshah2211

  Ahmadshah2211


  تاریخ عضویت

  September 15

 3. Mirror

  Mirror


  تاریخ عضویت

  September 2

 4. BaharShams2000

  BaharShams2000


  تاریخ عضویت

  September 2

 5. Hide

  Hide


  تاریخ عضویت

  September 2

 6. Elidri

  Elidri


  تاریخ عضویت

  September 2

 7. Nuclear

  Nuclear


  تاریخ عضویت

  September 2

 8. AboI

  AboI


  تاریخ عضویت

  August 12

 9. mr0farbod

  mr0farbod


  تاریخ عضویت

  August 12

 10. emperorwinds

  emperorwinds


  تاریخ عضویت

  August 12

 11. mehran5560

  mehran5560


  تاریخ عضویت

  August 12

 12. RealPablo

  RealPablo


  تاریخ عضویت

  August 12

 13. Amireza

  Amireza


  تاریخ عضویت

  August 12

 14. FarNaMKilleR

  FarNaMKilleR


  تاریخ عضویت

  August 12

 15. Ho3yn

  Ho3yn


  تاریخ عضویت

  July 27

 16. NtXorG

  NtXorG


  تاریخ عضویت

  July 21

 17. SaLiMaRoNi

  SaLiMaRoNi


  تاریخ عضویت

  July 3

 18. abolfazlrajabi

  abolfazlrajabi


  تاریخ عضویت

  June 27

 19. Santino

  Santino


  تاریخ عضویت

  June 16

 20. Xoker

  Xoker


  تاریخ عضویت

  May 29

 21. Draco

  Draco


  تاریخ عضویت

  May 19

 22. Ho3ein84

  Ho3ein84


  تاریخ عضویت

  May 7

 23. omidrezaw

  omidrezaw


  تاریخ عضویت

  May 7

 24. zxcvbn

  zxcvbn


  تاریخ عضویت

  May 5

 25. AssassiN

  AssassiN


  تاریخ عضویت

  April 15

 26. mamaliii

  mamaliii


  تاریخ عضویت

  April 12

 27. Mojjtaba666

  Mojjtaba666


  تاریخ عضویت

  April 2

 28. KARiM

  KARiM


  تاریخ عضویت

  March 30