گروه خصوصی  ·  21 کاربر

Original Gangsters

گروه خصوصی

این گروه خصوصی است به این معنی که تنها کاربران این گروه می توانند مطالب آن را مشاهده نمایند.

در مورد این گروه

کلن بزرگ و قدیمی Original Gangsters از تاریخ 2017-05-20 با مدیریت جدید فعالیت خود را شروع کرد!

رهبرها و مدیران

 1. Sami

  Sami

  صاحب

  تاریخ عضویت

  June 25

 2. DaniaI

  DaniaI

  رهبر

  تاریخ عضویت

  July 10

 3. Goodman

  Goodman

  رهبر

  تاریخ عضویت

  October 2

 4. BiHan

  BiHan

  مدیر

  تاریخ عضویت

  July 10

 5. HamidRezaw

  HamidRezaw

  مدیر

  تاریخ عضویت

  July 10

تمامی کاربران

 1. RuBicK

  RuBicK


  تاریخ عضویت

  Tuesday در 16:59

 2. Goodman

  Goodman

  رهبر

  تاریخ عضویت

  October 2

 3. G0DFather

  G0DFather


  تاریخ عضویت

  September 9

 4. GentleBoy

  GentleBoy


  تاریخ عضویت

  September 9

 5. Hidden22

  Hidden22


  تاریخ عضویت

  September 9

 6. MaTriX

  MaTriX


  تاریخ عضویت

  September 5

 7. BuTleR

  BuTleR


  تاریخ عضویت

  September 5

 8. Roozbeh85

  Roozbeh85


  تاریخ عضویت

  August 2

 9. Ezza

  Ezza


  تاریخ عضویت

  August 1

 10. arashjamei

  arashjamei


  تاریخ عضویت

  August 1

 11. KianRy

  KianRy


  تاریخ عضویت

  July 30

 12. SaeedAlpha

  SaeedAlpha


  تاریخ عضویت

  July 19

 13. JimHernandez

  JimHernandez


  تاریخ عضویت

  July 13

 14. KhonTKaR

  KhonTKaR


  تاریخ عضویت

  July 12

 15. AmiRErfaN

  AmiRErfaN


  تاریخ عضویت

  July 12

 16. MrAbol

  MrAbol


  تاریخ عضویت

  July 10

 17. HamidRezaw

  HamidRezaw

  مدیر

  تاریخ عضویت

  July 10

 18. BiHan

  BiHan

  مدیر

  تاریخ عضویت

  July 10

 19. DaniaI

  DaniaI

  رهبر

  تاریخ عضویت

  July 10

 20. Sobi

  Sobi


  تاریخ عضویت

  July 10

 21. Sami

  Sami

  صاحب

  تاریخ عضویت

  June 25