ArSaCiA

اطلاعیه ها

219 ارسال در این موضوع قرار دارد

در این تاپیک Leader می تواند اطلاعیه های مهم مانند زمان Meeting ها یا تغییرات قوانین و توضیح آن ها را قرار دهد.

 • دوست دارم که 2
 • مرسی 1
 • هاها 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام خدمت بازیکنان.                                                                                                                                                                                                                                                                          جلسات هفتگی هر جمعه ساعت 13:00 می باشد.                                                                                                                                                                                                                                           نبودن بدونه هماهنگی مجازات به همراه دارد.                                                                                                                                                                                                                                                 با تشکر, Scroll.

 • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام..

جلسه هفتگی جمعه 6اسفند ساعت 16:00 برقرار خواهد شد.

 

غیبت غیر موجه و بدون هماهنگی مجازات به همراه دارد.

 

با تشکر, امیـــــSxeــــــر

ویرایش شده در توسط SXEE
 • دوست دارم که 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام.

جلسه هفتگی جمعه 6اسفند ساعت 15:00 برقرار خواهد شد.

 

غیبت غیر موجه و بدون هماهنگی مجازات به همراه دارد.

 

با تشکر, امیـــــSxe#ــــــر.

 • دوست دارم که 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

خدمت اعضای محترم Mafia The Killers Family جلسه هفتگی روز جمعه 20 اسفند ساعت 16:00 میباشد.

 

غیبت غیر موجه و بدون هماهنگی مجازات به همراه خواهد داشت.

 

                                     امیـــــــــــSxe#ـــــــــــر

 • دوست دارم که 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

خدمت اعضای محترم Mafia The Killers Family جلسه هفتگی روز جمعه 20 اسفند ساعت 15:30 میباشد.

 

غیبت غیر موجه و بدون هماهنگی مجازات به همراه خواهد داشت.

 

                                     امیـــــــــــSxe#ـــــــــــر

 • دوست دارم که 6

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

خدمت اعضای محترم Mafia The Killers Family جلسه هفتگی روز جمعه 20 اسفند ساعت 16:00 میباشد.

 

غیبت غیر موجه و بدون هماهنگی مجازات به همراه خواهد داشت.

 

                                     امیـــــــــــSxe#ـــــــــــر

 • دوست دارم که 6

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

خدمت اعضای محترم Mafia The Killers Family جلسه هفتگی روز جمعه 11 فروردین ساعت 15:30 میباشد.

 

غیبت غیر موجه و بدون هماهنگی مجازات به همراه خواهد داشت.

 

                                     امیـــــــــــSxe#ـــــــــــر

 • دوست دارم که 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

خدمت اعضای محترم Mafia The Killers Family جلسه هفتگی روز جمعه 18 فروردین ساعت 15:30 میباشد.

 

غیبت غیر موجه و بدون هماهنگی مجازات به همراه خواهد داشت.

 

                                     امیـــــــــــSxe#ـــــــــــر

 • دوست دارم که 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

خدمت اعضای محترم Mafia The Killers Family جلسه هفتگی روز جمعه ساعت 15:30 میباشد.

 

غیبت غیر موجه و بدون هماهنگی مجازات به همراه خواهد داشت.

 

                                     امیـــــــــــSxe#ـــــــــــر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

خدمت اعضای محترم Mafia The Killers Family جلسه هفتگی روز پنج شنبه ساعت 18:00 میباشد.

 

حضور تمامی اعضا اجباری است و غیبت در این جلسه مجازات به همراه خواهد داشت.

 

این جلسه هم در بازی و هم در تیم اسپیک (TeamSpeak) برگزار میشود، بازیکنان باید در هر دو حضور داشته باشند.

 

آدرس دانلود نرم افزار بر روی لینک مقابل کلیک کنید. Teamspeak.com

 

پس از دانلود کردن نرم افزار در بالا سمت چپ قسمته Connections, گزینه ی Connect را بزنید .

 

در قسمت Server Addres آیپی ts.arsacia.ir را وارد و Connect را بزنید.

 

 

                                     امیـــــــــــSxe#ـــــــــــر

 • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام خدمت اعضای محترم The Killers Family 
جلسه این هفته روز جمعه مورخ 1396/2/8 ساعت 15:00 برگذار می شود.
غیبت بدون هماهنگی مجازات در پی خواهد داشت.
با تشکر.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام خدمت اعضای محترم The Killers Family
جلسه این هفته به روز جمعه ساعت 13:00 تغیر پیدا کرد.
با تشکر.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام خدمت اعضای محترم The Killers Family 
جلسه این هفته روز پنج شنبه مورخ 1396/02/14 ساعت 13:00 برگزار می شود.
حضور تمامی اعضا اجباری است و غیبت بدون هماهنگی مجازات در پی خواهد داشت.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام خدمت اعضای محترم The Killers Family 
جلسه این هفته روز پنج شنبه مورخ 1396/02/21 ساعت 13:00 برگزار می شود.
حضور تمامی اعضا اجباری است و غیبت بدون هماهنگی مجازات در پی خواهد داشت.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام خدمت اعضای محترم The Killers Family 
جلسه این هفته روز پنج شنبه مورخ 1396/02/28 ساعت 13:00 برگزار می شود.
حضور تمامی اعضا اجباری است و غیبت بدون هماهنگی مجازات در پی خواهد داشت.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

باسلام خدمت اعضای محترم The Killers Family جلسه این هفته روز پنجشنبه 8 تیر ساعت 16:00 برگزار خواهد شد.

حضور تمامی اعضا اجباریست و غیبت غیر موجه و بدون هماهنگی مجازات به همراه خواهد داشت.

با تشکر.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

باسلام خدمت اعضای محترم The Killers Family جلسه این هفته روز پنجشنبه 15 تیر ساعت 17:15 برگزار خواهد شد. 

حضور تمامی اعضا اجباریست و غیبت غیر موجه و بدون هماهنگی مجازات به همراه خواهد داشت. 

با تشکر.
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

باسلام خدمت اعضای محترم The Killers Family جلسه این هفته روز پنجشنبه 22 تیر ساعت 17:00 برگزار خواهد شد. 

حضور تمامی اعضا اجباریست و غیبت غیر موجه و بدون هماهنگی مجازات به همراه خواهد داشت. 

با تشکر.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

باسلام خدمت اعضای محترم The Killers Family جلسه این هفته روز پنجشنبه 5 مرداد ساعت 17:00 برگزار خواهد شد. 

حضور تمامی اعضا اجباریست و غیبت غیر موجه و بدون هماهنگی مجازات به همراه خواهد داشت. 

با تشکر.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام خدمت اعضای محترم  The Killers Family جلسه این هفته روز پنج شنبه 12 مرداد

ساعت 17:00 برگزار خواهد شد.

در صورت حضور نداشتن اعضای محترم و غیبت بدون مرخصی

و همانگی مجازات به همراه خواهد داشت.

 

امضا: ALiTR✓

 

 

 • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام خدمت اعضای محترم  The Killers Family جلسه این هفته روز پنج شنبه 2 شهریور

ساعت 17:30 برگزار خواهد شد.

در صورت حضور نداشتن اعضای محترم و غیبت بدون مرخصی

و هماهنگی مجازات به همراه خواهد داشت.

 

امضا: ALiTR✓

 

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام خدمت اعضای محترم  The Killers Family جلسه این هفته روز پنج شنبه 9 شهریور

ساعت 17:30 برگزار خواهد شد.

در صورت حضور نداشتن اعضای محترم و غیبت بدون مرخصی

و هماهنگی مجازات به همراه خواهد داشت.

 

امضا: ALiTR✓

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با درود فراوان خدمت اعضای محترم The Killers جلسه این هفته در روز پنجشنبه (۳۰ شهریور و یا همان ۲۱ سپتامبر) در ۱۹:۰۰ هستش.

درصورت حضور نداشتن شما در جلسه منجرب نگرفتن حقوق و رنک آاپ خود خواهد شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با درود فراوان
 خدمت اعضای محترم The Killers جلسه این هفته در روز پنجشنبه (۶ مهر و یا همان
 ۲۸
 سپتامبر) در ۱۷:۰۰ هستش.

درصورت حضور نداشتن شما در جلسه منجرب نگرفتن حقوق خود خواهد شد.

ویرایش شده در توسط Eagle

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری