رفتن به مطلب
مرورگر پیشنهادی آرساکیا گیم مرورگر های تحت موتور کرومیوم می‌باشد، برای دانلود روی مرورگر انتخابی خود کلیک کنید
Google Chrome Microsoft Edge Ungoogled Chromium Brave Opera GX Opera

اطلاعیه ها


Ali

ارسال‌های توصیه شده

 • مؤسس

در این تاپیک Leader می تواند اطلاعیه های مهم مانند زمان Meeting ها یا تغییرات قوانین و توضیح آن ها را قرار دهد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 1 ماه بعد...
 • 2 هفته بعد...
 • 2 هفته بعد...
 • 2 هفته بعد...
 • سرپرست کارکنان

  با سلام

دوستان زمان جلسه روز های پنج شنبه ساعت: 15:00

هرکس بدون اجازه جلسه، نباشد فکشن وارن دریافت میکند، رنک اپ نمی شود و حقوق دریافت نمیکند.

با تشکر: .SenioR.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ❤️ NwA ❤️

Still Free CreW

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 هفته بعد...
 • سرپرست کارکنان

  با سلام

دوستان زمان جلسه روز پنج شنبه ساعت: 15:00

هرکس بدون اجازه جلسه، نباشد فکشن وارن دریافت میکند، رنک اپ نمی شود و حقوق دریافت نمیکند.

با تشکر: .SenioR.

تاریخ: 217/3/16

━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ❤️ NwA ❤️

Still Free CreW

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 3 هفته بعد...
 • سرپرست کارکنان

  با سلام

دوستان زمان جلسه روز  پنج شنبه ساعت: 20:00

هرکس بدون اجازه جلسه، نباشد فکشن وارن دریافت میکند و رنک اپ نمی شود و حقوق دریافت نمیکند.

با تشکر: .SenioR.

 

Meeting2.png

━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ❤️ NwA ❤️

Still Free CreW

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • سرپرست کارکنان

  با سلام

دوستان زمان جلسه روز  پنج شنبه ساعت: 20:00

هرکس بدون اجازه جلسه، نباشد فکشن وارن دریافت میکند و رنک اپ نمی شود و حقوق دریافت نمیکند.

با تشکر: .SenioR.

 

Meeting2.png

━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ❤️ NwA ❤️

Still Free CreW

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • سرپرست کارکنان

توجه                                                                                                                                     توجه                                              

                                                                                                         

با سلام

دوستان زمان جلسه هر پنج شنبه ساعت 18:00

در ضمن همه ی اعضا در موقع جلسه باید در  تیم اسپیک آرساکیا و در چنل Tʜᴇ Sɪʟᴇɴᴄᴇ Mᴀғɪᴀ حضور داشته باشند.

هرکس بدون اجازه جلسه، نباشد فکشن وارن دریافت میکند و رنک اپ نمی شود و حقوق دریافت نمیکند.

با تشکر: .SenioR.

 

 

Meeting2.png

ویرایش شده توسط SenioR

━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ❤️ NwA ❤️

Still Free CreW

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 هفته بعد...
 • سرپرست کارکنان

  با سلام

دوستان زمان جلسه روز  پنج شنبه ساعت: 15:00

هرکس بدون اجازه جلسه، نباشد فکشن وارن دریافت میکند و رنک آپ نمی شود و حقوق دریافت نمیکند.

با تشکر: .SenioR.

Meeting2.png

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ❤️ NwA ❤️

Still Free CreW

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • سرپرست کارکنان

توجه                                                                                                                                                       توجه       

                                                                                                         

با سلام

دوستان با توجه به زمان وار های اجباری Tʜᴇ Sɪʟᴇɴᴄᴇ Mᴀғɪᴀ و Tʜᴇ Sᴛᴏʀᴍ Mᴇɴ

زمان جلسه به ساعت 18:00 انتقال یافت

با تشکر: .SenioR.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ❤️ NwA ❤️

Still Free CreW

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • سرپرست کارکنان

  با سلام

دوستان زمان جلسه روز جمعه ساعت: 15:00

هرکس بدون اجازه جلسه، نباشد فکشن وارن دریافت میکند و رنک آپ نمی شود و حقوق دریافت نمیکند.

با تشکر: .SenioR.

 

Meeting2.png

━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ❤️ NwA ❤️

Still Free CreW

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • سرپرست کارکنان
ارسال شده در (ویرایش شده)

  با سلام

دوستان زمان جلسه روز پنج شنبه ساعت: 15:00

هرکس بدون اجازه جلسه، نباشد فکشن وارن دریافت میکند و رنک آپ نمی شود و حقوق دریافت نمیکند.

با تشکر: .SenioR.

 

 

Meeting2.png

ویرایش شده توسط SenioR

━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ❤️ NwA ❤️

Still Free CreW

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • سرپرست کارکنان

     

توجه                                                                                                                                                       توجه       

                                                                                                         

با سلام

دوستان با توجه به زمان وار های اجباری Tʜᴇ Sɪʟᴇɴᴄᴇ Mᴀғɪᴀ و Tʜᴇ Dᴀɴɢᴇᴏᴜʀs Tɪɢᴇʀs

زمان جلسه به ساعت 17:00 انتقال یافت.

با تشکر: .SenioR.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ❤️ NwA ❤️

Still Free CreW

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • سرپرست کارکنان

  با سلام

دوستان زمان جلسه روز  پنج شنبه ساعت: 18:00

هرکس بدون اجازه جلسه، نباشد فکشن وارن دریافت میکند و رنک اپ نمی شود و حقوق دریافت نمیکند.

با تشکر: .SenioR.

 

Meeting2.png

━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ❤️ NwA ❤️

Still Free CreW

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 1 ماه بعد...
 • سرپرست کارکنان
ارسال شده در (ویرایش شده)

  با سلام

دوستان زمان جلسه روز  پنج شنبه ساعت: 16:00

هرکس بدون اجازه جلسه، نباشد فکشن وارن دریافت میکند و رنک اپ نمی شود و حقوق دریافت نمیکند.

با تشکر: .SenioR.

 

ویرایش شده توسط SenioR

━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ❤️ NwA ❤️

Still Free CreW

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • سرپرست کارکنان

  با سلام

دوستان زمان جلسه روز  پنج شنبه ساعت: 17:15

هرکس بدون اجازه جلسه، نباشد فکشن وارن دریافت میکند و رنک اپ نمی شود و حقوق دریافت نمیکند.

با تشکر: .SenioR.

 

Meeting2.png

━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ❤️ NwA ❤️

Still Free CreW

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • سرپرست کارکنان

     

توجه                                                                                                                                                       توجه       

                                                                                                         

با سلام

دوستان با توجه به زمان وار های اجباری Tʜᴇ Sɪʟᴇɴᴄᴇ Mᴀғɪᴀ و Tʜᴇ Fᴀsᴛ ɴ Fᴜʀɪᴏᴜs

زمان جلسه به ساعت انتقال 21:00 یافت.

با تشکر: .SenioR.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ❤️ NwA ❤️

Still Free CreW

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • سرپرست کارکنان
ارسال شده در (ویرایش شده)

  با سلام

دوستان زمان جلسه روز  جمعه ساعت: 15:00

هرکس بدون اجازه جلسه، نباشد فکشن وارن دریافت میکند و رنک اپ نمی شود و حقوق دریافت نمیکند.

با تشکر: .SenioR.

 

Meeting2.png

 

 

ویرایش شده توسط SenioR

━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ❤️ NwA ❤️

Still Free CreW

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • سرپرست کارکنان

  با سلام

دوستان زمان جلسه روز  پنج شنبه  ساعت: 14:00

هرکس بدون اجازه جلسه، نباشد فکشن وارن دریافت میکند و رنک اپ نمی شود و حقوق دریافت نمیکند.

با تشکر: .SenioR.

 

Meeting2.png

━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ❤️ NwA ❤️

Still Free CreW

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • سرپرست کارکنان
ارسال شده در (ویرایش شده)

  با سلام

دوستان زمان جلسه روز  پنج شنبه  ساعت: 16:00

هرکس بدون اجازه جلسه، نباشد فکشن وارن دریافت میکند و رنک اپ نمی شود و حقوق دریافت نمیکند.

با تشکر: .SenioR.

 

Meeting2.png

ویرایش شده توسط SenioR

━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ❤️ NwA ❤️

Still Free CreW

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━๑۩۞۩๑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید.
توجه: مطلب ارسالی شما پس از تایید مدیریت برای همه قابل رویت خواهد بود.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
 • اضافه کردن...