Ali

درخواست عضویت

2438 ارسال در این موضوع قرار دارد

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Mr_Frick.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: امین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم و به فکر کارمم و به کسی کار ندارم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  17:00تا 22:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: 3 روز بازی نکردم و مرخصی نگرفته بودم برای همین اخراج شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون واقعا به اینجا علاقه مندم و این کار رو دوست دارم.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با مردم ارتباط زیادی برقرار میکنم و این موضوع بسیار خوب است.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4-5 بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ReGoX.png

• سن واقعی: 20
• اسم واقعی: حسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم ، با حوصله، زیاد از شلوغی خوشم نمیاد.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ بستگی داره ولی معمولا 3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): اکثرا 10 11 شب به بعد تا 6 7 صبح
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کامپیوترم سوخت متاسفانه و تو اون مدتی که نبودم اخراج شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حس خوبیه وقتی به بقیه مجوز میدی و بازی رو براشون جذاب تر میکنی
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دلیل بالا
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 یا 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

amirali.138422525.png

• سن واقعی:  13
• اسم واقعی:  امیرعلی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  مشتی بامرام خوش اخلاق صبور
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  4 - 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17الی21
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون به تایید خودم  دیر در تاکسی رانی پاسخ دادن و رانندگی زیاد باسم سخت هست و خودشم  به این فکشن علاقه دارم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  علاقه دارم  یه کار خوبی هست خدمت به پلیر ها
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهترین جا از نظر من است و میتونم از عهده اش بر میام
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 5 بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن ReGoX درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).
بازیکن amirali.138422525 درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Alireza.user.png 

 

سن واقعی: 16

اسم واقعی: علیرضا

در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بپه خوبیم .اروم

روزانه چقدر بازی میکنید؟ 6-8

درچه ساعت های بازی میکنید؟11.00-14.00

برای چه میخواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خسته شدم

چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست ؟ پول خوبی داره

روزانه چند بار انجمن را چک میکنید؟ 5 بار

  • دوست دارم که 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 21amin.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: امین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فردی خوش اخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:30 تا 18:30
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دلیل بن شدن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فردی خوش اخلاق و با حوصله
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:
 Ali_Z.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خلاق و خوش اخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 6:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: زیاد بهش علاقه نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیاییلد؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن خوبیه و من دوستش دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ راحته و پول خوبی داره و بهش علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 
Mehrsa20.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و با ادب ، قوانین رو هم رعایت میکنم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 24:00 و 12:00 - 6:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ازش راضی نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای این که فکشن خوبه و بهش علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به خاطر علاقه زیاد و اینکه پول خوبی داره
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4 بار

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Alireza.user.png

• سن واقعی:16
• اسم واقعی: علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسرو خوب اروم صبور
• روزانه چقدر بازی می کنید؟4 الی 6
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):9الی 11 18 الی 11
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون خسته شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پول خوبی داره
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟پول خوبی داره و یه سرگرمی جدیده
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 5

 

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن 21amin درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).
بازیکن Ali_Z درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).
بازیکن Mehrsa20 درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).
بازیکن Alireza.user درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل: Mhi.png

سن واقعی: 15
اسم واقعی: مهدی
 در 30 کلمه خود را توصیف کنید: قابل اعتماد-مهربان-قانون رو نمی شکنم
 روزانه چقدر بازی می کنید؟9تا 10 ساعت

 در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:30 تا 9 شب
 چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم
 برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): درآمد خوب - علاقه به فکشن
 چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوستش دارم 
 روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

Torturer.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: محسن
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فان-بیکار
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 - 01:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و دوست دارم که بهش ملحق بشم.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

Arman%5Bmoa%5D.png

سن واقعی:   14    

اسم واقعی:   آرمان

در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با معرفت هستم

روزانه چقدر بازی می کنید؟ وقتی امتحان دارم 1 ساعت وقتی امتحان ندارم 3ساعت

در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 8:00 – 12:00): (8:00 – 11:00) یا (13:00 – 17:00)

چرا فکشن قبلی رو ترک کردید: چون 2 هفتس حقوقم رو ندادن تا الان هم ندادن

برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟(حداقل 30 کلمه): چون تو این فکشن دوستام هستن

چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون اینجا هوامو دارن و حقوقمو سر وقت میدن

روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 یا 2 بار

 

ویرایش شده در توسط ArmanMoalemi

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

mahdi12.png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: عرفان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مسئولیت پذیر ، پر کار ، دلسوز ، مهربان
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 12:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل کسب درآمد و عضویت در فکشن معلم مدرسه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب درآمد و کمک به بازیکنان
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا مسئولیت پذیری من بالا است
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: SIR%28Amir%29.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: Amirhossein
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب/محکم/خوش اخلاق/قانون مند
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1:30 تا 12:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شدن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه بعضی وقتا معلما تو سرور کم هستن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم این کارو انجام بدم راحتم باهاش
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار

ویرایش شده در توسط mramir

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

F1rSt.png

• سن واقعی: 22
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فان-خودمونی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 - 01:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و دوست دارم که بهش ملحق بشم.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: ZeUsIran.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: مهرداد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:بازی خای انلاین دوست دارم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5-6
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-20:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): معلمی رو دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای این که با این کار اشنا هستم و از قبل بلد بودمش
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری