رفتن به مطلب
مرورگر پیشنهادی آرساکیا گیم مرورگر های تحت موتور کرومیوم می‌باشد، برای دانلود روی مرورگر انتخابی خود کلیک کنید
Google Chrome Microsoft Edge Ungoogled Chromium Brave Opera GX Opera

they Made me do it


AmeriKKKasMostWanted

ارسال‌های توصیه شده

this is just for seeing not to judge

https://uupload.ir/view/chzf_-niggaz_ty-.m4v/

 

 

Grown up by DTH fam

 

 

Ty All NiggaZ

 

𝐼𝒸𝑒 𝒞𝓊𝒷𝑒, 𝓉𝒽𝑒 𝓃𝒶𝓂𝑒 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝓁𝒾𝓋𝑒 𝒾𝓃 𝒾𝓃𝒻𝒶𝓂𝓎
𝒜𝓈𝓀 𝓉𝒽𝑒 𝓎𝑜𝓊𝓃𝑔 𝓃𝒾𝑔𝑔𝒶 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒾𝓃𝓋𝑒𝓃𝓉𝑒𝒹 𝐸𝒶𝓏𝓎-𝐸
𝒲𝑒𝓈𝓉 𝒞𝑜𝒶𝓈𝓉 𝒷𝒾𝓉𝒸𝒽, 𝓎𝑒𝒶𝒽 𝓉𝒽𝒶𝓉'𝓈 𝒶𝓁𝓁 𝓂𝑒

Legacy.png

icecube.png

𝓣𝓱𝓮 𝓻𝓾𝓽𝓱𝓵𝓮𝓼𝓼 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 2 ساعت قبل، Legacy گفته است:

this is just for seeing not to judge

https://uupload.ir/view/chzf_-niggaz_ty-.m4v/

 

 

Grown up by DTH fam

 

 

Ty All NiggaZ

 

Nice

 

 

❤️Dark❤️

 

Dark.png

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 5 ساعت قبل، Legacy گفته است:

this is just for seeing not to judge

https://uupload.ir/view/chzf_-niggaz_ty-.m4v/

 

 

Grown up by DTH fam

 

 

Ty All NiggaZ

 

بنازم دسخوش!

Hey Amu Hey

NotoriouSLorD.png

AghaMmdRF.png

 

DTH

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Good

One day you’ll just be a memory for
.Some people do your best to be a good one

يه روز براى بعضى از آدما فقط يه خاطره ميشى
نهايت تلاشتو بكن كه يه خاطره خوب بشى.
                                     AngelSinner.png

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 11 ساعت قبل، Payambar گفته است:

بنازم دسخوش!

ty

 

ویرایش شده توسط Legacy

𝐼𝒸𝑒 𝒞𝓊𝒷𝑒, 𝓉𝒽𝑒 𝓃𝒶𝓂𝑒 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝓁𝒾𝓋𝑒 𝒾𝓃 𝒾𝓃𝒻𝒶𝓂𝓎
𝒜𝓈𝓀 𝓉𝒽𝑒 𝓎𝑜𝓊𝓃𝑔 𝓃𝒾𝑔𝑔𝒶 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒾𝓃𝓋𝑒𝓃𝓉𝑒𝒹 𝐸𝒶𝓏𝓎-𝐸
𝒲𝑒𝓈𝓉 𝒞𝑜𝒶𝓈𝓉 𝒷𝒾𝓉𝒸𝒽, 𝓎𝑒𝒶𝒽 𝓉𝒽𝒶𝓉'𝓈 𝒶𝓁𝓁 𝓂𝑒

Legacy.png

icecube.png

𝓣𝓱𝓮 𝓻𝓾𝓽𝓱𝓵𝓮𝓼𝓼 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 11 ساعت قبل، CrystalMaiden گفته است:

Good

Ty 

در 6 دقیقه قبل، Crystal1 گفته است:

Nice

Sutooooooon

thanks bro 

𝐼𝒸𝑒 𝒞𝓊𝒷𝑒, 𝓉𝒽𝑒 𝓃𝒶𝓂𝑒 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝓁𝒾𝓋𝑒 𝒾𝓃 𝒾𝓃𝒻𝒶𝓂𝓎
𝒜𝓈𝓀 𝓉𝒽𝑒 𝓎𝑜𝓊𝓃𝑔 𝓃𝒾𝑔𝑔𝒶 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒾𝓃𝓋𝑒𝓃𝓉𝑒𝒹 𝐸𝒶𝓏𝓎-𝐸
𝒲𝑒𝓈𝓉 𝒞𝑜𝒶𝓈𝓉 𝒷𝒾𝓉𝒸𝒽, 𝓎𝑒𝒶𝒽 𝓉𝒽𝒶𝓉'𝓈 𝒶𝓁𝓁 𝓂𝑒

Legacy.png

icecube.png

𝓣𝓱𝓮 𝓻𝓾𝓽𝓱𝓵𝓮𝓼𝓼 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 1 ساعت قبل، Owj گفته است:

Afarin

ostademon amoo mehdi ❤️

در 39 دقیقه قبل، Arez گفته است:

Hellyea give it up

breaking it down bro

𝐼𝒸𝑒 𝒞𝓊𝒷𝑒, 𝓉𝒽𝑒 𝓃𝒶𝓂𝑒 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝓁𝒾𝓋𝑒 𝒾𝓃 𝒾𝓃𝒻𝒶𝓂𝓎
𝒜𝓈𝓀 𝓉𝒽𝑒 𝓎𝑜𝓊𝓃𝑔 𝓃𝒾𝑔𝑔𝒶 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒾𝓃𝓋𝑒𝓃𝓉𝑒𝒹 𝐸𝒶𝓏𝓎-𝐸
𝒲𝑒𝓈𝓉 𝒞𝑜𝒶𝓈𝓉 𝒷𝒾𝓉𝒸𝒽, 𝓎𝑒𝒶𝒽 𝓉𝒽𝒶𝓉'𝓈 𝒶𝓁𝓁 𝓂𝑒

Legacy.png

icecube.png

𝓣𝓱𝓮 𝓻𝓾𝓽𝓱𝓵𝓮𝓼𝓼 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 9 ساعت قبل، Marlboro گفته است:

DADA AWLE BOD

9karam Amoo ;D

𝐼𝒸𝑒 𝒞𝓊𝒷𝑒, 𝓉𝒽𝑒 𝓃𝒶𝓂𝑒 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝓁𝒾𝓋𝑒 𝒾𝓃 𝒾𝓃𝒻𝒶𝓂𝓎
𝒜𝓈𝓀 𝓉𝒽𝑒 𝓎𝑜𝓊𝓃𝑔 𝓃𝒾𝑔𝑔𝒶 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒾𝓃𝓋𝑒𝓃𝓉𝑒𝒹 𝐸𝒶𝓏𝓎-𝐸
𝒲𝑒𝓈𝓉 𝒞𝑜𝒶𝓈𝓉 𝒷𝒾𝓉𝒸𝒽, 𝓎𝑒𝒶𝒽 𝓉𝒽𝒶𝓉'𝓈 𝒶𝓁𝓁 𝓂𝑒

Legacy.png

icecube.png

𝓣𝓱𝓮 𝓻𝓾𝓽𝓱𝓵𝓮𝓼𝓼 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ در 19:30، Legacy گفته است:

this is just for seeing not to judge

https://uupload.ir/view/chzf_-niggaz_ty-.m4v/

Grown up by DTH fam

Ty All NiggaZ

آخرین وارم، بهترین Score ام 🙏لحظات بسیار خوشی بود.

𝕾𝖆𝖓 𝕬𝖓𝖉𝖗𝖊𝖆𝖘 Oʅԃ lover                           

MysticisM.png        

mrpatrickold_1jjg.png          

 ץรՇเςɭภ1.เгรŦค๓ฬคгєՇค~             

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ در 12:28، Legacy گفته است:

ostademon amoo mehdi

عزیزمی امیر جان 😘😘

منم یه شیر مهربون تنومند 

یادت باشه احترام بزار میای پهلو من

OWJ.png

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ در 19:30، Legacy گفته است:

this is just for seeing not to judge

https://uupload.ir/view/chzf_-niggaz_ty-.m4v/

 

 

Grown up by DTH fam

 

 

Ty All NiggaZ

 

  کلید ترکیبیش چیه

MohammadMahan.png

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ در 15:23، Erfandf گفته است:

آخرین وارم، بهترین Score ام 🙏لحظات بسیار خوشی بود.

:) 

 

𝐼𝒸𝑒 𝒞𝓊𝒷𝑒, 𝓉𝒽𝑒 𝓃𝒶𝓂𝑒 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝓁𝒾𝓋𝑒 𝒾𝓃 𝒾𝓃𝒻𝒶𝓂𝓎
𝒜𝓈𝓀 𝓉𝒽𝑒 𝓎𝑜𝓊𝓃𝑔 𝓃𝒾𝑔𝑔𝒶 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒾𝓃𝓋𝑒𝓃𝓉𝑒𝒹 𝐸𝒶𝓏𝓎-𝐸
𝒲𝑒𝓈𝓉 𝒞𝑜𝒶𝓈𝓉 𝒷𝒾𝓉𝒸𝒽, 𝓎𝑒𝒶𝒽 𝓉𝒽𝒶𝓉'𝓈 𝒶𝓁𝓁 𝓂𝑒

Legacy.png

icecube.png

𝓣𝓱𝓮 𝓻𝓾𝓽𝓱𝓵𝓮𝓼𝓼 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 2 سال بعد...
در در ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ در 19:30، AmeriKKKasMostWanted گفته است:

this is just for seeing not to judge

https://uupload.ir/view/chzf_-niggaz_ty-.m4v/

 

 

Grown up by DTH fam

 

 

Ty All NiggaZ

 

Meet Your Maker

Amiiir.png

DooM.png

LeGenD.png

عآشق تنهآییت شو

):)

💜 Ghalb 亗 Banafsh 💜

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید.
توجه: مطلب ارسالی شما پس از تایید مدیریت برای همه قابل رویت خواهد بود.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
  • اضافه کردن...