gtagtavv

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  14
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره gtagtavv

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. gtagtavv

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: shahin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پرکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 . 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا مشخص • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از این فکشن خوشم می یاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دلایل خاص • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 2. gtagtavv

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:14 • اسم واقعی: shahin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق روشن فکر ماشین دوست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا مشخصه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از این فکشن خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دلایل خاص • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 3. gtagtavv

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:14 • اسم واقعی: shahin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق روشن فکر ماشین دوست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا مشخصه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از این فکشن خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دلایل خاص • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 4. gtagtavv

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: shahin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق روشن فکرو ماشین دوست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 یا 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم معمولان از ساعت 12 ظهر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دلایل خاص • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دلایل خاص • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 5. gtagtavv

  مشخص شد خودت یک بار اینارو کردی
 6. gtagtavv

  :-[
 7. gtagtavv

  مو علیکم
 8. gtagtavv

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: shahin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ماشین دوست ، روشن فکر ، • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد و نا مشخص • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست معمولا از 9:00 تا 14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دلایل خاص • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از این اکشن خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که من به این فکس علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5
 9. gtagtavv

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله 100% - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دلایل شخصی - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: پیشنهادی ندارم
 10. gtagtavv

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: shahin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ماشین دوست روشن فکر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ مشخص نیست • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عز این فکشن خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم با این فکشن پول دربیاورم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 به بالا
 11. gtagtavv

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: shahin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: روشن فکر خوش اخلاق فعال ماشین دوست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):( 9:00 تا 12:00) (00:00 تا 02:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از این فکشن خوشم می اید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم با این فکشن در امد خوبی داشته باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 حد اکثر 5 
 12. gtagtavv

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: shahin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: روشن فکر خوش اخلاق فعال ماشین دوست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):( 9:00 تا 12:00) (00:00 تا 02:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از این فکشن خوشم می اید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم با این فکشن در امد خوبی داشته باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 حد اکثر 5 
 13. gtagtavv

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: shahin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: روشن فکر خوش اخلاق فعال ماشین دوست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):( 9:00 تا 12:00) (00:00 تا 02:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از این فکشن خوشم می اید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم با این فکشن در امد خوبی داشته باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 حد اکثر 5 
 14. gtagtavv

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: شاهین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و روشن فکر و ماشین دوست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ متوسط • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (9:00 تا 12:0)( 1:00 تا 2:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون این اکشن را دوست دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از این اکشن خوشم میاد و اهل مکانیک و ماشین ها هستم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به دردم میخوره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 حد اکثر ۵