AmlrHosSeiN

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  100
 • حمایت مالی

  2,000 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

9 عادی

12 دنبال کننده

درباره AmlrHosSeiN

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 01/07/2005

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  AmlrHosSeiN

آخرین بازدید کنندگان نمایه

361 بازدید کننده نمایه
 1. AmlrHosSeiN

  عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 2. AmlrHosSeiN

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم شما خوبی؟ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دیگه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دیگه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقهههه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +9999999999999
 3. AmlrHosSeiN

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دیگع |: • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9999999999999999999
 4. AmlrHosSeiN

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب/ مهربان/ به وقتش جدی/ و دوست داشتنی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دلم نمی خواست اونجا باشم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و می تونم کارمو به خوبی انجام بدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم دیگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 5. AmlrHosSeiN

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دیگه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: جاش اینجاس
 6. AmlrHosSeiN

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2020/10/11تا2020/10/17 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ شخصی
 7. AmlrHosSeiN

  وقتی ادمین هم نمیدونه من چی کار کنم
 8. AmlrHosSeiN

  عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: عکس ها رو که می بینید من در اخطار ها سوم ایشون واستادم ولی ایشون داره وانتد میده در عکس اول هم می بینید که بعد اخطار سوم دارم پیاده میشم که وانتد کرد و برای عکس دوم هم من برای اخطار سوم واستادم! که داره میاد وانتد میده اگه هم مدرک داره بده چون من تو اخطار سوم واستادم!!! • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم:
 9. AmlrHosSeiN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15. • اسم واقعی: امیرحسین. • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان/خوب/دوست داشتنی. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست نداشتم اونجا باشم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و.... • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم کارمو به خوبی انجام بدم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد.
 10. AmlrHosSeiN

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15. • اسم واقعی: امیرحسین. • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب/ مهربان/ به وقتش جدی/ و دوست داشتنی. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دلم نمی خواست اونجا باشم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و می تونم کارمو به خوبی انجام بدم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم دیگه. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد.
 11. AmlrHosSeiN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان/خوب/دوست داشتنی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست نداشتم اونجا باشم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و.... • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم کارمو به خوبی انجام بدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 12. AmlrHosSeiN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب مهربان به موقش جدی .... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم کارمو به خوبی انجام میدم از این ... دیگه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم کارمو به خوبی انجام بدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد
 13. AmlrHosSeiN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیرحسین. • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب مهربان به موقش جدی .... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم کارمو به خوبی انجام میدم از این ... دیگه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم کارمو به خوبی انجام بدم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد.
 14. AmlrHosSeiN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15. • اسم واقعی: امیرحسین. • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان/خوب/دوست داشتنی. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست نداشتم اونجا باشم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و.... • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم کارمو به خوبی انجام بدم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد.
 15. AmlrHosSeiN

  خیلی هم عالییی