aramgl

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  5
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره aramgl

 • درجه
  تازه کار
 1. aramgl

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ارام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان دلسوز و خوش برخورد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و خوبی این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار نقل قول
 2. aramgl

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترلپنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ارام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان دلسوز و خوش برخورد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و خوبی این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 3. aramgl

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ارام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان دلسوز و خوش برخورد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و خوبی این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 4. aramgl

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ارام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان - خوش برخورد و صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدود 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و میتونم به بقیه کمک کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 5. aramgl

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/aram_gl"][/url • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ارام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و خوش رو • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و سرگرمی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن جذابیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یک بار