soornimahdi

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  9
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره soornimahdi

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. soornimahdi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق مهربان با مزه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 05:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بیکارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بیکارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 2. soornimahdi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: مهدی • اسم واقعی: 17 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان , فداکار و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 05:00 - 01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای بالا بردن رنک خود و کسب تجربه بیشتر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از شغلش خوشم اومد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 3. soornimahdi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و فداکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 05:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اینکه به فکشن دسته متوسط بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دسته متوسط تو بازی دستش ازاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دسته متوسط تو بازی ازاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 4. soornimahdi

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخوام برم فکشن دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: به نظر من فکشن مدیک باید قانون مدار تر باشه تا فکشن های دیگه و سخت تر باشه.
 5. soornimahdi

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و حساس و دلسوز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 06:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای بالا بردن رنک و کسب تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوشم از کارش میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 6. soornimahdi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: محمد مهدی • اسم واقعی: 17 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان فداکار دوست داشتنی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 05:00 - 01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای بالا بردن رنک خود و کسب تجربه بیشتر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از شغلش خوشم اومد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 7. soornimahdi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دلسوز مهربان و فداکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 04:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: _ • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه رنکم بره بالا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوشم از شغل معلمی میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 8. soornimahdi

 9. soornimahdi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمدمهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و مغرور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5~7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:در فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دلیل علاقه زیاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2~3بار