amirohom3

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  22
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

درباره amirohom3

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 09/10/2002

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  AmliR

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. amirohom3

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مبین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام. جدی . با نمک • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم زیاد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از پسش بر میام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رانندگی دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳یا ۴ نکته من ۲ هفته پست گزاشتم یاعلی
 2. amirohom3

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام.ردی!! • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۵تا ۱۱ / ۸صبح تا ۶بعد از ظهر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن خوبی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از پسش بر میام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳یا۴
 3. amirohom3

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل. • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام . باهال.ردی.!!! • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم زیاد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از پسش بر میام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳یا۴ نکته . من ۲بار تاهالا پست گزاشتم این ۲ هفته
 4. amirohom3

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریقکنترل پنل: • سن واقعی:17 • اسم واقعی:امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق پلیس بودن هستم .و کارش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8صبح تا 1بعد از ظهر دوباره 3 بعد ظهر تا شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اینکه این فکشن دوست دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از پسش برمیام و عاشق این کارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از پسش بر میام و عاشق این فکشن هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳یا ۴ نکته:این ۳ بار پست میزارم ۳هفته منتظرم
 5. amirohom3

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مبین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام. جدی . با نمک • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم زیاد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از پسش بر میام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رانندگی دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳یا ۴
 6. amirohom3

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل. • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام . باهال.ردی.!!! • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم زیاد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از پسش بر میام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳یا۴
 7. amirohom3

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریقکنترل پنل: • سن واقعی:17 • اسم واقعی:امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق پلیس بودن هستم .و کارش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8صبح تا 1بعد از ظهر دوباره 3 بعد ظهر تا شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اینکه این فکشن دوست دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از پسش برمیام و عاشق این کارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از پسش بر میام و عاشق این فکشن هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳یا ۴
 8. amirohom3

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریقکنترل پنل: • سن واقعی:17 • اسم واقعی:امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق پلیس بودن هستم .و کارش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8صبح تا 1بعد از ظهر دوباره 3 بعد ظهر تا شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اینکه این فکشن دوست دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از پسش برمیام و عاشق این کارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از پسش بر میام و عاشق این فکشن هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳یا ۴
 9. amirohom3

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: amir • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق جنگ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰ صبح تا ۱۰ شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از پسش بر میام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳یا ۴
 10. amirohom3

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: amir • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق جنگو خون ریزی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10صبح تا 10 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جنگو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از پسش بر میام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ] 3یا 4
 11. amirohom3

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: amir • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق جنگ و خون ریزی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10صبح تا 10شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از جنگ خوشم میاد و عاشق خون ریزی هستم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون جنگ زیاد داره منم عاشق جنگ هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3یا 4
 12. amirohom3

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله.کاملا - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای رفتن به دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نیاز به گفتن نیس .ایشون یکی از بهترین لیدرهاس که تابه حال دیدیم 
 13. amirohom3

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: سلام. ایشون بی دلیل به بنده فش میدن . من مجازات میخام ادمین محترم لطفا مجازاتش کن عکس اخر فش مادر داده !!!!!!!! • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم
 14. amirohom3

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: ایشون باگان میچرخید و شلیک میکرد • شاهد ها: O_O • مدرک/عکس یا فیلم:
 15. amirohom3

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: amir • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق رانندگی هستم و پول در آوردن ان جزاب ترش میکنه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد 6تا7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00-13:00)18:00-00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون fp 80شدم وسابقه در این فکشن دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون توش پول در آوردن داره و رانندگی که خیلی جزابش میکنه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از پسش برمیام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1)2)3)