TaTiTheJoKeR

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  8
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره TaTiTheJoKeR

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. TaTiTheJoKeR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: طاهر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام شوخ باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8-9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:30 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به حضور نداشتن زیاد در بازی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب در امد و گرفتن مقامات • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدونم که بچه های فکشن باهام میسازن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4 بار
 2. TaTiTheJoKeR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: طاهر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام شوخ باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8-9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:30 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به حضور نداشتن زیاد در بازی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بکس باحال و با مرام این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدونم که بچه های فکشن باهام میسازن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4 بار
 3. TaTiTheJoKeR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: طاهر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام شوخ باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8-9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:30 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به حضور نداشتن زیاد در بازی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب در امد و گرفتن مقامات • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدونم که بچه های فکشن باهام میسازن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4 بار
 4. TaTiTheJoKeR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: طاهر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام شوخ باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8-9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:30 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به حضور نداشتن زیاد در بازی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب در امد و گرفتن مقامات • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدونم که بچه های فکشن باهام میسازن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4 بار
 5. TaTiTheJoKeR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: طاهر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام شوخ باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8-9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:30 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به حضور نداشتن زیاد در بازی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب در امد و گرفتن مقامات • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدونم که بچه های فکشن باهام میسازن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4 بار
 6. TaTiTheJoKeR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: طاهر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام شوخ باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8-9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:30 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به حضور نداشتن زیاد در بازی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب در امد و گرفتن مقامات • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدونم که بچه های فکشن باهام میسازن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4 بار
 7. TaTiTheJoKeR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: طاهر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام شوخ باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8-9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:30 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به حضور نداشتن زیاد در بازی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب در امد و گرفتن مقامات • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدونم که بچه های فکشن باهام میسازن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4 بار
 8. TaTiTheJoKeR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: [ • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: طاهر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام شوخ باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8-9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:30 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به حضور نداشتن زیاد در بازی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بکس باحال و با مرام این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدونم که بچه های فکشن باهام میسازن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4 بار