par3a

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  23
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

3 دنبال کننده

درباره par3a

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 06/13/2003

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Par3a

آخرین بازدید کنندگان نمایه

74 بازدید کننده نمایه
 1. par3a

  • سن واقعی:15 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال پایه و شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5+ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به FBI • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): محیظ باحالی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون همه کاراش رو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ هر 5 دقیقه یه بار
 2. par3a

  سن واقعی: 17 اسم واقعی: پارسا در 30 کلمه خود را توصیف کنید: روزانه چقدر بازی می کنید؟ در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 3. par3a

  سن واقعی: 17 اسم واقعی: پارسا در 30 کلمه خود را توصیف کنید: روزانه چقدر بازی می کنید؟ در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 4. par3a

  سن واقعی: 17 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خشن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): شب ها بیشتر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4
 5. par3a

  سن واقعی: 17 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): نمیدونم هنوز • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بازم نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 6. par3a

  سن واقعی: 17 اسم واقعی: پارسا در 30 کلمه خود را توصیف کنید: روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): نمیدونم چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بازم نمیدونم روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 7. par3a

  سن واقعی: 17 اسم واقعی: پارسا در 30 کلمه خود را توصیف کنید: روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی5 ساعت در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4
 8. par3a

  سن واقعی:17 • اسم واقعی:پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: • روزانه چقدر بازی می کنید؟7الی8ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2الی3 بار
 9. par3a

  آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟برای رفتن به دسته ویژه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 10. par3a

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خشن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): شب ها بیشتر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4
 11. par3a

 12. par3a

 13. par3a

 14. par3a

  فکر عالی هست آفرین
 15. par3a