themeg

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  22
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره themeg

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 09/15/1999

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  EdwiN

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. themeg

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 18/8/2020 تا 28/8/2020 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نداشتن مانیتور
 2. themeg

  عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 3. themeg

  عکس محیط کاربری شما: -5 عکس شما:
 4. themeg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: کیارش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق با مرام مسعولیت پذیر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11 الی 19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای دیدن فکشن های دیگر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیرا به راننده تاکسی بودن علاقه مندم و از اینکه به دیگران کمک میکنم لذت میبرم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دلیل اینکه هم فردی خوش اخلاق هستم در عین حال مسعولیت پذیر هم هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 5. themeg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: کیارش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: موفق و پایدار به عمل • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبوده ام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خبرنگار بودن را دوست دارم و خیلی بنظرم فکشن مهمی است که دیگران نیاز دارند • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون مسلط به دستوراتم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 6. themeg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: کیارش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی در کار فعالم به هیچ عنوان از زیر وظیفه ام در نمیروم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ تقریبا 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم بیام به اقلیت دپارتمنت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پلیس بودن را دوست دارم خیلی جدی هستم وظیفه ام را به خوبی انجام میدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خیلی جدی ام فعالم و تایم پلی بالایی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار
 7. themeg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: کیارش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی در کار فعالم به هیچ عنوان از زیر وظیفه ام در نمیروم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ تقریبا 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم بیام به اقلیت دپارتمنت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پلیس بودن را دوست دارم خیلی جدی هستم وظیفه ام را به خوبی انجام میدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خیلی جدی ام فعالم و تایم پلی بالایی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار
 8. themeg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: کیارش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی در کار فعالم به هیچ عنوان از زیر وظیفه ام در نمیروم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ تقریبا 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم بیام به اقلیت دپارتمنت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پلیس بودن را دوست دارم خیلی جدی هستم وظیفه ام را به خوبی انجام میدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خیلی جدی ام فعالم و تایم پلی بالایی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار
 9. themeg

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: کیارش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق با مرام مسعولیت پذیر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11 الی 19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای تست کردن فکشن های دیگر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیرا به پزشک بودن علاقه مندم و از اینکه به دیگران کمک میکنم لذت میبرم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دلیل اینکه هم فردی خوش اخلاق هستم در عین حال مسعولیت پذیر هم هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 10. themeg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: کیارش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی در کار فعالم به هیچ عنوان از زیر وظیفه ام در نمیروم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ تقریبا 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم بیام به اقلیت دپارتمنت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پلیس بودن را دوست دارم خیلی جدی هستم وظیفه ام را به خوبی انجام میدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خیلی جدی ام فعالم و تایم پلی بالایی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار
 11. themeg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: کیارش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی در کار فعالم به هیچ عنوان از زیر وظیفه ام در نمیروم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ تقریبا 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم بیام به اقلیت دپارتمنت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پلیس بودن را دوست دارم خیلی جدی هستم وظیفه ام را به خوبی انجام میدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خیلی جدی ام فعالم و تایم پلی بالایی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار
 12. themeg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: کیارش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در کارم جدی هستم پشتکار دارم و کاریو که میخوامو باید انجام بدم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت و بعضی وقتی به 10 ساعت میرسه • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): -10:00 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به اقلیت بالاتر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گانری رو دوست دارم از وار خوشم میاد بحث استراتژی وار رو دوست دارم که در منطقه و شات دارد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم تو وار های موفق باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 5 بار
 13. themeg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: کیارش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در کارم جدی هستم پشتکار دارم و کاریو که میخوامو باید انجام بدم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت و بعضی وقتی به 10 ساعت میرسه • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): -10:00 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به اقلیت بالاتر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گانری رو دوست دارم از وار خوشم میاد بحث استراتژی وار رو دوست دارم که در منطقه و شات دارد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم تو وار های موفق باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 5 بار
 14. themeg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: کیارش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: موفق و پایدار به عمل • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبوده ام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دکتر بودن را دوست دارم و خیلی بنظرم فکشن مهمی است که دیگران نیاز دارند • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون مسلط به دستوراتم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 15. themeg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: کیارش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در کارم جدی هستم پشتکار دارم و کاریو که میخوامو باید انجام بدم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت و بعضی وقتی به 10 ساعت میرسه • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): -10:00 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به اقلیت بالاتر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گانری رو دوست دارم از وار خوشم میاد بحث استراتژی وار رو دوست دارم که در منطقه و شات دارد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم تو وار های موفق باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 5 بار