SAINTS

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  4
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره SAINTS

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. SAINTS

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: شهاب • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:فعال.با مرام و معرفت.با همه جور.انسانیت.شوخ طبع.و... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ کل شبانه روز • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 11:00صبح تا 4:00 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای پیشرفت و رسیدن به سطوح موفقیت بالا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کمکبه پلیرها و راحت کردن کارشون • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون یکی از بهتریناس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 4 بار
 2. SAINTS

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: شهاب • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:فعال.با مرام و معرفت.با همه جور.انسانیت.شوخ طبع.و... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ کل شبانه روز • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 11:00صبح تا 4:00 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای پیشرفت و رسیدن به سطوح موفقیت بالا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کمکبه پلیرها و راحت کردن کارشون • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون یکی از بهتریناس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 4 بار
 3. SAINTS

 4. SAINTS

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: شهاب • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:فعال_بامرام_مودب_خوش قول_رفیق شناس_جور با همه_ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟