AMIRALII211

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  20
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره AMIRALII211

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. AMIRALII211

 2. AMIRALII211

  عکس بخش "اطلاعات کاربری درUCP http://agsa.arsacia.ir/players/general/AMIRALII از چه تاریخی مرخصی دارید؟:17.9.2020تا18.9.2020 به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟کامپیوتر پیشم نیست و نمیتونم وار بدم
 3. AMIRALII211

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیرعلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری خوب با ادب تا کسی کاریم نداشته باشه کاریش ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا14:00 و 15:30 تا 18:30 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن خوبیه و Slotداره منم میخوام به دسته Mafia بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون Gunner ییم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4
 4. AMIRALII211

  • سن واقعی: 13 • اسم واقعی:امیرعلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری با ادب و عاشق گیم تا کسی باهام کاری نداشته باشه باهاش کاری ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3_5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00تا15:00-16:00تا 18:00 و 20:00تا23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به فکشن دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن رو دوست دارم و ممبر هاش پرو هستن و..... • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من با قوانین اشنایی دارم و دوست دارم به این فکشن بیام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3_4 بار
 5. AMIRALII211

  • سن واقعی: 13 • اسم واقعی:امیرعلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری با ادب و عاشق گیم تا کسی باهام کاری نداشته باشه باهاش کاری ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3_5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00تا15:00-16:00تا 18:00 و 20:00تا23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به فکشن دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن رو دوست دارم و ممبر هاش پرو هستن و..... • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من با قوانین اشنایی دارم و دوست دارم به این فکشن بیام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3_4 بار
 6. AMIRALII211

  ss

  |:
 7. AMIRALII211

 8. AMIRALII211

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: امیرعلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بچه خوب مودب با هیچ کسی کار ندارم عاشق گیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_5_6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معمولن 12:30تا17:00 و 21:30 تا 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن خوبیه لدر و ممبر های خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن خوبیه لدر خوبی داره منم قانون مندم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3_4
 9. AMIRALII211

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: امیرعلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بچه خوب مودب با هیچ کسی کار ندارم عاشق گیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_5_6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معمولن 12:30تا17:00 و 21:30 تا 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن خوبیه لدر و ممبر های خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمیکنم مطمعن هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3_4
 10. AMIRALII211

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: امیرعلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بچه خوب مودب با کسی کاری ندارم عاشق گیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5_6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معمولن 12:00تا17:00و21:30تا23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهترین فکشنه و بهترین لدر و ممبر ها رو داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمیکنم مطمعن هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4_5
 11. AMIRALII211

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: امیرعلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بچه خوب مودب با کسی کاری ندارم عاشق گیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5_6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معمولن 12:00تا17:00و21:30تا23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهترین فکشنه و بهترین لدر و ممبر ها رو داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمیکنم مطمعن هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4_5
 12. AMIRALII211

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی:امیرعلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بچه مودب خوب با هیچکی کار ندارم فعال و عاشق گیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی حدود 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم بیشتر 12:30تا16:00و21:00تا 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن خوبیه لدر خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن خوبیه منم یک فکشن خوب میخوام با لدر یی خوب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3_4
 13. AMIRALII211

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: سینا لدر خوبیه من هم بعد از 2ماه از این فکشن رفتم بهترین فکشن سرور.موفق باشید
 14. AMIRALII211

  - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟2020.7.31تا اخر روز - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟عدم دسترسی به اینترنت
 15. AMIRALII211

  عالی.ادمینا اینو اضافه کنند عالی میشه