Pooya053

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  18
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

1 دنبال کننده

درباره Pooya053

 • درجه
  عضو

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  P00YA

آخرین بازدید کنندگان نمایه

68 بازدید کننده نمایه
 1. Pooya053

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020/10/28 تا 2020/10/30 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نداشتن اکتیویتی لازم و در نهایت FW . از سوی دیگر کامپیوتر خراب است و زمان میتینگ در دست تعمیر می باشد. بی اعتمادم $ میدونی % چرا ؟؟؟؟ چون کبریتی @ دستمو سوزوند ^# که روش & نوشته بود بی خطر
 2. Pooya053

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9 صبح تا 9 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه خاص به NG • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون گانر خوبی هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار بی اعتمادم $ میدونی % چرا ؟؟؟؟ چون کبریتی @ دستمو سوزوند ^# که روش & نوشته بود بی خطر
 3. Pooya053

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9 صبح تا 9 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مهربانم و دونبال کمک به دیگرانم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 4. Pooya053

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9 صبح تا 9 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای ورود به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از cop خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تلاش بسیاری می کنم و درگیری بسیار دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 5. Pooya053

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9 صبح تا 9 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای ورود به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از cop خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تلاش بسیاری می کنم و درگیری بسیار دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 6. Pooya053

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر هیجان و سخت کوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 تا 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9 صبح تا 9 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای رفتن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن و شغل را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با اعتماد به نفس و پوشتکار به کار ها میرسم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 7. Pooya053

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر هیجان و سخت کوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 تا 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9 صبح تا 9 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای رفتن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن و شغل را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با اعتماد به نفس و پوشتکار به کار ها میرسم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 8. Pooya053

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر هیجان و سخت کوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 تا 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9 صبح تا 9 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای رفتن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن و شغل را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با اعتماد به نفس و پوشتکار به کار ها میرسم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 9. Pooya053

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر هیجان و سخت کوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 تا 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9 صبح تا 9 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای رفتن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن و شغل را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با اعتماد به نفس و پوشتکار به کار ها میرسم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار نقل قول
 10. Pooya053

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای رفتن به دسته ویژه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر با تجربه و کار بلد
 11. Pooya053

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر هیجان و سخت کوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 تا 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9 صبح تا 9 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای رفتن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن و شغل را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با اعتماد به نفس و پوشتکار به کار ها میرسم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 12. Pooya053

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر هیجان و سخت کوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 تا 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9 صبح تا 9 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای رفتن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن و شغل را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با اعتماد به نفس و پوشتکار به کار ها میرسم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 13. Pooya053

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر هیجان و سخت کوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 تا 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9 صبح تا 9 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای رفتن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن و شغل را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با اعتماد به نفس و پوشتکار به کار ها میرسم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 14. Pooya053

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی مهربان و جنگ جو • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 تا 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10 صبح تا 9 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای رفتن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوب و با اعضای با حال • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تیر انداز ماهری هستم و فکر می کنم اینجا موفق ترم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 4 بار
 15. Pooya053

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی مهربان و جنگ جو • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 تا 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10 صبح تا 9 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای رفتن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوب و با اعضای با حال • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تیر انداز ماهری هستم و فکر می کنم اینجا موفق ترم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 4 بار