amin1384

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  10
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره amin1384

 • درجه
  عضو
 1. amin1384

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مغرور و اجتماعی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5_6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00-23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با قوانین دسته ملایم اشنا هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 2. amin1384

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مغرور و اجتماعی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5_6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00-23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با قوانین دسته ملایم اشنا هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 3. amin1384

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مغرور و اجتماعی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5_6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00-23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رانندگی را دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 4. amin1384

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مغرور و اجتماعی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5_6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00-23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رانندگی را دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 5. amin1384

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مغرور و اجتماعی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5_6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00-23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با قوانین دسته ملایم اشنا هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 6. amin1384

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/AMIN_1384"][/url • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: amin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من فردی مغرور و اجتماعی و با اعتماد به نفس بالا هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۸ الی ۱۰ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲ الی ۲۳ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اهداف والاتر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کار با اصلحه و جنگ را دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یکی دو بار
 7. amin1384

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مغرور و فردی جدی اما مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8-10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1 الی 12 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کار با اسلحه و در گیری را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از درگیری خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ دو سه بار
 8. amin1384

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله. - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای رفتن به اقلیت دیگر. - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:هر دو عالی .
 9. amin1384

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من فردی مهربان مغرور و فردی اجتماعی هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم به مردم خدمت کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رانندگی رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یکی دو بار
 10. amin1384

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من مهربون و مغرور و فردی اجتماعی هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پول • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ من دوست دارم به مردم کمک کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یکی دوبار