perfume

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  216
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

15 خوب

درباره perfume

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 11/30/2003

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  PerfuMe

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. perfume

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مهذی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3+ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 08:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): وار • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 2. perfume

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 3. perfume

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 4. perfume

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 5. perfume

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 6. perfume

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 7. perfume

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 8. perfume

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 9. perfume

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 10. perfume

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 11. perfume

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 12. perfume

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 13. perfume

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 14. perfume

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3+ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 03:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): سرگرمی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جالبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 15. perfume

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3+ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 03:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): سرگرمی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ سرگرم کنندست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2