Champion

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  66
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

4 عادی

2 دنبال کننده

درباره Champion

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Champion

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: اشکان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا 7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ آسونه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا3
 2. Champion

  درسته به من ربطی نداره اما نمیشه هرکی از ادمین هایدرا بگیره و بیاد همه و بزنه.
 3. Champion

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: اشکان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا 7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ آسونه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا3
 4. Champion

  1.شما 1بار کال دادید و من پاک کردم دیدم دگ کال نمیدید. 2.دیدم پلیس نزدیک نیس و /dfind هم آن بود. 3.هاستری هم برایه همینه.
 5. Champion

  1.هاستری گرفتم که از قابلیات هاش استفاده کنم 480تومن الکی که ندادم. 2.پلیس اصلا منو فیند و نزدیک نبود برای همین پاک کردم. 3.شما فقط 1بار کال دادید برای همین پاک کردم.
 6. Champion

  تشکر و اینا حالا هیچی من کامپیوتر و باید میدادم به مامانم و اگر در ایونت مشکلی پیش میومد من باید پیگیری میکردم برای همین ریسک نکردم. بعد رفتاره شما هم بد بود عزیز.
 7. Champion

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: اشکان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حال نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): آسونه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ آسونه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا3
 8. Champion

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: اشکان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوشم میاد از این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا3
 9. Champion

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ اره - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میرم به فکشن پلیس - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوبه
 10. Champion

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: - • توضیحات: ایشون منو الکی زندانی کردند و من هم دریاور بای اگه کردم حتما طرف وسط خیابون وایساده باشه و من حواسم نباشه اینطوری میشه که درایو بای حساب نمیشه من شکایت دارم از ایشون دلیل الکی زندانی کردن. • مدارک (فیلم یا عکس):
 11. Champion

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: اشکان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1تا3
 12. Champion

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: اشکان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1تا 3
 13. Champion

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: اشکان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟3 تا 10 در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوس دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ آسونه برام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1تا3
 14. Champion

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ اره - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ اگه میشه لیدر عزیر وایسه منو با 10فپ کیک بدن لطفا و به ف بی آی میروم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالیه
 15. Champion

  من شکایتم را پس میگیرم.