DarkLife

ادمین های محیط کاربری
 • تعداد ارسال ها

  112
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

22 عالی

5 دنبال کننده

درباره DarkLife

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 01/01/2004

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  DarkLife

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. DarkLife

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ اره - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ .............................. - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: ......................
 2. DarkLife

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال - وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ کل روز • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای عضویت در دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشنو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳
 3. DarkLife

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال - وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ کل روز • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای عضویت در دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشنو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳
 4. DarkLife

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به دسته ویژه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بسیار عالی
 5. DarkLife

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پرشور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا18 و22:00 تا 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:این فکشن را دوست دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به تفنگ • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پرشور است  • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ روزی یک بار
 6. DarkLife

 7. DarkLife

 8. DarkLife

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در کل ادم خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 13 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:30-04:30 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:cop دوس دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): cop دوس دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ........................ • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 9. DarkLife

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در کل ادم خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 13 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:30-04:30 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:cop دوس دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): cop دوس دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ........................ • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 10. DarkLife

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در کل ادم خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 13 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:30-04:30 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:cop دوس دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): cop دوس دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ........................ • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 11. DarkLife

  http://s11.picofile.com/file/8407196200/gallery32.jpg http://s11.picofile.com/file/8407196234/gallery34.jpg
 12. DarkLife

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ Are - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ bram vop - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: Awliiiii
 13. DarkLife

 14. DarkLife

 15. DarkLife