MeLiW

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  46
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

4 دنبال کننده

درباره MeLiW

 • درجه
  عضو پیشرفته

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Q.BerT

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. MeLiW

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال خاکی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): صب تا شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: الکی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کار بلد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 2. MeLiW

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: صابر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال مهربون خاکی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 - 05:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: زیرکشی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به کاپ • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه زیاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 3. MeLiW

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: صابر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال و مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ همیشه • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 05:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دلایلی شرم آور • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی باحاله و دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همه قوانین رو بلدم و رفیقام اونجان و تایمشو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 6 بار
 4. MeLiW

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: https://8upload.ir/uploads/f137507039.jpg
 5. MeLiW

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020/09/03 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ شاید نتونم بیام میتینگ
 6. MeLiW

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: https://8upload.ir/uploads/f732869021.jpg
 7. MeLiW

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: https://8upload.ir/uploads/f66006485.jpg
 8. MeLiW

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 9. MeLiW

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: رویا گوگولی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گوگولی مگولی جیگولی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ هروقت دلم بخواد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هروقت دلممم بخواد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دلم میخواست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون Q.BerT میگه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دلم میخاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ هرچقد دلم بخواد
 10. MeLiW

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: صابر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال و مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): همیشه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بن شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس دارم و رفیقام توشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قبلا بودم و بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 8 بار
 11. MeLiW

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: صابر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هروقت بیدارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجا بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عاشقشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بام یکیه این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 12. MeLiW

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دلایل شخصی - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عشق
 13. MeLiW

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: ملیسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): عصر تا شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بای بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قبلا بودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 14. MeLiW

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: ملیسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): عصر تا شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بای بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قبلا بودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 15. MeLiW

  • در چه ساعت عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: ملیسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون و با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 05:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: سیستم خراب شد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): هم علاقه دارم هم نیاز • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش ارم و حوصلشو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 6 بار