mlika0909

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  14
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره mlika0909

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. mlika0909

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/.DaNa."][/url] • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: dana • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اعتماد به نفس با نظم و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2تا 21 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:در فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون در امد زا هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5 بار
 2. mlika0909

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: dana • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اعتماد به نفس با نظم و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2تا 21 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:در فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون در امد زا هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5 بار
 3. mlika0909

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/.DaNa."][/url] • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: dana • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب خوش برخورد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14تا 19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به اف بی ای • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴
 4. mlika0909

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۹ • اسم واقعی: دانا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اعتماد به نفس، خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۴:۰۰ - ۱۹:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل اینکه بیام به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ ۳ بار
 5. mlika0909

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: دانا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اعتماد به نفس با نظم و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2تا 21 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:در فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون در امد زا هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5 بار
 6. mlika0909

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۹ • اسم واقعی: دانا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اعتماد به نفس، خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۴:۰۰ - ۱۹:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل اینکه بیام به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ ۳ بار
 7. mlika0909

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: دانا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اعتماد به نفس، خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ الی ۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ ۳ بار
 8. mlika0909

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/.DaNa."][/url] - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای رفتن به دسته ویژه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر بسیار عالی یکی از باحال ترین لیدر های فکشن ها هستن
 9. mlika0909

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): ۳/۶/۲۰۲۰ - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ وار نمیتونم بیام
 10. mlika0909

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: نیلوفر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق با نظم و تو دل برو • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15 تا 21 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای رفتن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من در این فکشن موفق ام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4 5 بار
 11. mlika0909

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: نیلوفر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق با نظم و تو دل برو • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15 تا 21 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای رفتن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من در این فکشن موفق ام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4 5 بار
 12. mlika0909

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: nilofar • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اعتماد به نفس با ادب و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۵ تا ۲۱ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا دوست دارم فکشن رو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ ۴ بار
 13. mlika0909

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: nilofar • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق با ادب فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 sat • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15 تا 21 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:زیرا برای اومدن به دسته ملایم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیرا دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه زیادی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ ۴ بار
 14. mlika0909

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله. - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخواهم به دسته متوسط بروم. - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر بسیار عالی بود.