Document

هلپر های محیط کاربری
 • تعداد ارسال ها

  61
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

1 دنبال کننده

درباره Document

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 06/09/1998

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Document

آخرین بازدید کنندگان نمایه

228 بازدید کننده نمایه
 1. Document

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: متین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام اما جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 12 تا 23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خوشم نیومد از لیدرش • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از وقتی لول 1 بودم دوست داشتم یه روزی بیام Cop • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون استعدادشو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +20 بار
 2. Document

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: متین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم اما جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 13 تا 23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خوشم نیومد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): واسه تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ استعدادشو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +20 بار
 3. Document

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ به دلیل اینکه به درد این دسته از اقلیت ها نمیخورم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: امیدوارم موفق باشه
 4. Document

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: متین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم اما جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 13 تا 2 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خوشم نیومد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +20 بار
 5. Document

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: متین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم اما جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 13 تا 2 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خوشم نیومد ازش • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): اینجا خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون استعدادشو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +20 بار
 6. Document

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: متین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم اما جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 12 تا 1 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عضو فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به خاطر کمک کردن به رفیقم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +20 بار
 7. Document

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ آره - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خوشم نیومد - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوب بود رازی بودم ازش
 8. Document

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: متین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم اما جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 12 تا 1 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خوشم نیومد ازش • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون استعدادشو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +20 بار
 9. Document

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: متین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم اما جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 12 تا 1 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خوشم نیومد ازش • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون استعدادشو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +20 بار
 10. Document

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: متین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم اما جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 12 تا 1 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خوشم نیومد ازش • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون استعدادشو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +20 بار
 11. Document

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: متین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم اما جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 12 تا 1 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خوشم نیومد ازش • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون استعدادشو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +20 بار
 12. Document

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: متین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: حرف گوش کن و پایه خوش گذرونی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 14 تا 1 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خوشم نیومد ازش • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون رفیقم اینجاست و اومدم کمکش کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون استعدادشو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟+20 بار
 13. Document

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: رادوین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: حرف گوش کن. پایه ی Game. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بین 5 تا 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 11 تا 1 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: رنک 2 گرفتم اومدم بیرون. خوشم نیومد ازش. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): وقتی لول 1 بودم آرزو داشتم به Cop بیام. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با عشق توش کار میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 20 بار
 14. Document

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: فحاشی بی دلیل در Helpme conversation • مدارک (فیلم یا عکس):
 15. Document

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: رادوین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: حرف گوش کن. پایه ی Game. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بین 5 تا 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 11 تا 1 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: رنک 2 گرفتم اومدم بیرون. خوشم نیومد ازش. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از وقتی لول 1 بودم آرزو داشتم یه روزی به Cop بیام. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با عشق توش کار میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار