Troll

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  67
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

2 دنبال کننده

درباره Troll

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 11/16/2003

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Troll

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Troll

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: عباس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام.فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ الی ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهترینه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۵ الی ۶ بار
 2. Troll

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام.خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ الی ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برا اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینطوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانریم بد نیست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۵ الی ۶ بار
 3. Troll

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: عباس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال. با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ یا ۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با حاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۵ یا ۶ بار
 4. Troll

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: عباس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام.فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ الی ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهترینه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۵ الی ۶ بار
 5. Troll

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی:عباس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با دقت.با استعداد.فعال.قابل اعتماد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ الی ۱۰ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:.. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون رفیقام هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۲ الی ۴ بار
 6. Troll

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری خوب و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶الا۷ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۶تا ۱۳ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون فکشن حوصله سر بری بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به آن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از پس همه کارا بر میام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ الی۴بار 
 7. Troll

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: صالح • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال.قابل اعتماد.صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ الی ۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حال میده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانریم بد نیست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ الی ۵
 8. Troll

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: صالح • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال.قابل اعتماد.صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ الی ۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حال میده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانریم بد نیست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ الی ۵
 9. Troll

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 10. Troll

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 11. Troll

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال.قابل اعتماد.صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ الی ۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حال میده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانریم بد نیست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ الی ۵
 12. Troll

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری خوب و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶الا۷ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۶تا ۱۳ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون فکشن حوصله سر بری بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به آن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از پس همه کارا بر میام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳الا۴بار 
 13. Troll

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری با ادب و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 تا ۷ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۶ تا ۱۳ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن خوبی نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون حوسله سر بر نیست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳الا۴ بار • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری خوب و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶الا۷ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۶تا ۱۲ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون حوصله سر بر بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):علاقه به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ساده و بی درد سر • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳الا۴ بار 
 14. Troll

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق.آروم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیست • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همین طوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون حال میده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانریم بد نیست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۲ الی ۴ بار
 15. Troll

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به کاپ - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوب و عالی