ABMX

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  31
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

1 دنبال کننده

درباره ABMX

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 11/16/2003

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Abbas_m

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. ABMX

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: عباس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال.با استعداد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ الی ۱۰ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲ الی ۱ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به فدرال • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به ان علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون توانایی شو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۵ الی ۶ بار
 2. ABMX

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟برای رفت به دسته ویژه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بهترین فکشنی بود که رفته بودم و لیدر هم بسیار عالی بود
 3. ABMX

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای رفتن به اقلیت دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:بسیار عالی
 4. ABMX

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای رفتن به دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:بسیار عالی
 5. ABMX

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: صالح • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال.قابل اعتماد.صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ الی ۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۴ تا ۱۷ و ۲۰ تا ۱ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهش علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون وار رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ الی ۵
 6. ABMX

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: عباس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال.قابل اعتماد.صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ الی ۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲ تا ۲ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهش علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون وار رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ الی ۵
 7. ABMX

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی:امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با دقت.با استعداد.فعال.قابل اعتماد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ الی ۱۰ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:.. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به آن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خدمت به مردم را دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۲ الی ۴ بار
 8. ABMX

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: عباس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال.قابل اعتماد.صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ الی ۱۰ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲ تا ۲ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهش علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون وار رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ الی ۵
 9. ABMX

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی:رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با دقت.با استعداد.فعال.قابل اعتماد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ الی ۱۰ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:.. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به آن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خدمت به مردم را دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۲ الی ۴ بار
 10. ABMX

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: عباس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال.قابل اعتماد.صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ الی ۱۰ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲ تا ۲ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهش علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون وار رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ الی ۵
 11. ABMX

  فرم: • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: ایشون بدون دلیل منو FP80 کرد رفتم پیشش گفت تو فرم ازت شکایت شده که فحش شدت بالا دادی ولی هیچ شکایتی نبود تو فرم اگه مدرکی داره ارائه بده • مدارک (فیلم یا عکس):..
 12. ABMX

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: صالح • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال.قابل اعتماد.صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ الی ۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۴ تا ۱۷ و ۲۰ تا ۱ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهش علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون وار رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ الی ۵
 13. ABMX

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با دقت.با استعداد.فعال.قابل اعتماد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ الی ۱۰ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:.. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به آن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خدمت به مردم را دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۲ الی ۴ بار • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: یحیی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق.فعال.صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ الی ۷ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:.. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به اقلیت های بالاتر میخوام برم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون به این اقلیت علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ الی ۵ بار
 14. ABMX

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برایه رفتن به دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:عالی 
 15. ABMX

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور.خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ الی ۱۰ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۴ تا ۱۷ و۱۸ تا ۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:.. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون میخوام به اقلیت های بالاتر برم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۲ الی ۴ بار