salek

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  8
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره salek

 1. salek

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: امیرمحمد • اسم واقعی: 18 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خون گرم . اهل بازی . گیمر. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9 شب به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رنک 2 شدن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از رنگ این فکشن خوشم می اید • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 2. salek

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: امیرمحمد • اسم واقعی: 18 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خون گرم . اهل بازی . گیمر. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9 شب به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رنک 2 شدن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از رنگ این فکشن خوشم می اید • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 3. salek

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: امیرمحمد • اسم واقعی: 18 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خون گرم . اهل بازی . گیمر. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9 شب به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رنک 2 شدن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از رنگ این فکشن خوشم می اید • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 4. salek

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: http://agsa.arsacia.ir/players/general/salek007"][/url - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ به دلیل تغییر فکشن - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:لیدر عالی است
 5. salek

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/salek007"][/url - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ به دلیل تغییر فکشن - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:لیدر عالی است
 6. salek

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیرمحمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی کارم حوصلم سر رفته تو قرنطینم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 شب به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه دارم و میتونم پیشرفت کنم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از کمک رسانی به مردم لذت میبرم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 7. salek

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی کارم حوصلم سر رفته تو قرنطینم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 شب به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم که ترک کنم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از کمک رسانی به مردم لذتمیبرم0_0 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گفتم چون از کمک رسانی به مردم لذت میبرم0_0 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 8. salek

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی کارم حوصلم سر رفته تو قرنطینم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 شب به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم که ترک کنم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از کمک رسانی به مردم لذتمیبرم0_0 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گفتم چون از کمک رسانی به مردم لذت میبرم0_0 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار