pouya81n

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  22
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره pouya81n

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. pouya81n

  • عکس : • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: روزبه • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جانی سینز 2 • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15 16 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟: (از 09:00 تا 04:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ : دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میتونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8 به بالا
 2. pouya81n

  • عکس : • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: روزبه • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جانی سینز 2 • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15 16 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟: (از 09:00 تا 04:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ : دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میتونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8 به بالا
 3. pouya81n

  • عکس : • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: روزبه • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جانی سینز 2 • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15 16 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟: (از 09:00 تا 04:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ : دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میتونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8 به بالا
 4. pouya81n

  • عکس : • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدودا 4-5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ : 17 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: امتحان استراحت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ :چون دوست دارم مهارت دارم قبلا داخل فکشن مدیک بودم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مهارت دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8 به بالا
 5. pouya81n

  • عکس : • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدودا 4-5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ : 17 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: امتحان استراحت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ :چون دوست دارم مهارت دارم قبلا داخل فکشن مدیک بودم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مهارت دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8 به بالا
 6. pouya81n

  • عکس : • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدودا 4-5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ : 17 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: امتحان استراحت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ :چون دوست دارم مهارت دارم قبلا داخل فکشن مدیک بودم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مهارت دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8 به بالا
 7. pouya81n

  • عکس : • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدودا 4-5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ : 17 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: امتحان استراحت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ :چون دوست دارم مهارت دارم قبلا داخل فکشن مدیک بودم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مهارت دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8 به بالا
 8. pouya81n

  • عکس : • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدودا 4-5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ : 17 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: امتحان استراحت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ :چون دوست دارم مهارت دارم قبلا داخل فکشن مدیک بودم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مهارت دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8 به بالا
 9. pouya81n

  • عکس : • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدودا 4-5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ : 17 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: امتحان استراحت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ :چون دوست دارم مهارت دارم قبلا داخل فکشن مدیک بودم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مهارت دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8 به بالا
 10. pouya81n

  عکس سایز کوچک : • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب، احترام گذار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ارتقا سیستم و امتحانات • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5تا10
 11. pouya81n

  عکس سایز کوچک : • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب، احترام گذار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کلک دوستان را خوردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5تا10
 12. pouya81n

  • عکس سایز کوچک : • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دوست رفیق بامرام کینه ای • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 _ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ : 08:00 - 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون میخواستم با دوستام خیلی وقت دور بیام این فکشن که نشد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ : علاقه مندم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تیراندازی و ایم نسبتا خوبی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7_8
 13. pouya81n

  • عکس سایز کوچک از اطلاعات کاربری : • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی ادعا بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ : ( 11:00 - 20:00 ) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با مردم خوب گرم میگیرم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +7
 14. pouya81n

  • عکس سایز کوچک از اطلاعات کاربری : • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی ادعا بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ : ( 11:00 - 20:00 ) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به فکشن مورد علاقم و قصد ترک کردن ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ایم وتیر اندازی نسبتا خوبی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +7
 15. pouya81n

  • عکس سایز کوچک از اطلاعات کاربری : • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: پویا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی ادعا بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ : ( 11:00 - 20:00 ) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به فکشن مورد علاقم و قصد ترک کردن ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ایم وتیر اندازی نسبتا خوبی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +7