Mhnav

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  7
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Mhnav

 • درجه
  تازه کار
 • تاریخ تولد 08/26/2000

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Mammoli
 1. Mhnav

  • سن واقعی: ۲۰ • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پرکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟۳ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8-19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):علاقه شدید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به روحیم میسازه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ بار 
 2. Mhnav

  • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پرکار و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3_4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 16:00 | 17:00 - 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: r2 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 3. Mhnav

  • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: غزال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲ تا ۶ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در فکشن نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ یدکشی دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴
 4. Mhnav

  • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: غزال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲ تا ۶ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در فکشن نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ یدکشی دوست دارم
 5. Mhnav

  • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ تقریبا ۳-۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ و ۱۶:۰۰-۱۹:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: این فکشن را بیشتر دوست داشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ تا ۴ بار
 6. Mhnav

  • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تایم انلاین بالا . اهل دعوا نیستم . حق مردم را نمیخورم و ضایع نمیکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت الی 6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:30 - 15:00 و 17:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باحاله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2لا 4بار
 7. Mhnav

  سن واقعی: 19 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قوانین بازی به دستورات عمل میکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 8ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 11:00 تا 13:00 17:00 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه مندی به امداد گری و heal رساندن به پلیر ها • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه مند هستم