mohamad1333

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  27
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره mohamad1333

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. mohamad1333

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ وقت ندارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: انتقادی ندارم
 2. mohamad1333

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ وقت بازی ندارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: انتقادی ندارم
 3. mohamad1333

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: ارون • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و علاقه مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون قبلا در این فکشن بودم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون سابقه حضور در اینجا داشتم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 4. mohamad1333

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: ارون • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پر تلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تغیر اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجربه کردن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 5. mohamad1333

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: آرون • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دوست نداشتمش • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمیکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 6. mohamad1333

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و علاقه مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تغیر اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجربه کردن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 7. mohamad1333

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: محمد حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تغیر اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجربه کردن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 8. mohamad1333

  سلام من لانچر و نصب میکنم بار هم میکنه اما جی تی ای رو ران نمیکنه مشکل از چیست؟
 9. mohamad1333

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: اکبر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من بسیار فعال هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت مشخصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تغیر اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجربه کردن فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پشتکار بالا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 6 بار
 10. mohamad1333

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل • سن واقعی: محمد حسین • اسم واقعی: 20 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بسیار فعال و علاقه مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت مشخصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تغیر اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): داشتن علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه من نسبت ب این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 7 بار
 11. mohamad1333

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تغیر اقلیت - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر واقعا شایسته برای این فکشن بود
 12. mohamad1333

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: محمد حسین • اسم واقعی: 20 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بسیار فعال و پر تلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7الی 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت مشخصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تغیر اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ب دسته ویژه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ داشتن علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3 الی 4 بار
 13. mohamad1333

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: محمد حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بسیار فعال و پر کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 الی 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت مشخصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تغیر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ب کاپ • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ سابقه زیادی در این فکشن داشتم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 6 بار
 14. mohamad1333

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی:محمد حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بسیار فعال و علاقه مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 الی 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):ساعت مشخصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تغیر اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه این فکشن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ این فکشن رادوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 4 بار
 15. mohamad1333

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من بسیار فعال و کار بلد هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت مشخصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تغیر اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ داشتن علاقه ب کاپ • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 الی 8 بار