HOSEIN1396

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  50
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

1 دنبال کننده

درباره HOSEIN1396

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. HOSEIN1396

  عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: من را کیل دادن و از گیم خارج شدند. • مدارک (فیلم یا عکس): http://uupload.ir/files/3nn7_sa-mp-042.png
 2. HOSEIN1396

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: محمد • اسم واقعی: 17 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال بامرام خوش اخلاق شوخ با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه، خوشم از این کار میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کارشو بلدم و همچنین قوانین • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 3. HOSEIN1396

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با حال با مرام خوش اخلاق با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00-19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم از فکشنش میاد.فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 4. HOSEIN1396

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: در عکس کامل معلوم است و شاهد نیاز نیست • توضیحات: در عکس واضح است که ایشان کلمه ی غیر قانونی اورده اند • مدارک (فیلم یا عکس):
 5. HOSEIN1396

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحا بامرام شوخ خوش اخلاق مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم میاد از این کار معلمی دوست دارم خوب بلدم کارشو • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کار معلمی بلدم دستوراشو خوب بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4یا 5 بار
 6. HOSEIN1396

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال بامرام شوخ خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4یا 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): NG را دوست داشتم و خواهم داشت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون فعالم و بلدم این کار را • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4یا 5 بار
 7. HOSEIN1396

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: نیست • توضیحات: فحش داد منم SS گرفتم • مدارک (فیلم یا عکس): http://uplod.ir/ienmpe1jzunl/New_folder_(6).rar.htm
 8. HOSEIN1396

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: نیست • توضیحات: non rp کرد • مدارک (فیلم یا عکس): http://uplod.ir/5tz7jnrcrz4q/New_folder_(5).rar.htm
 9. HOSEIN1396

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال بامرام شوخ با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00-17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): معلمی دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بلدم کارمو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار
 10. HOSEIN1396

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال بامرام شوخ خوشحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-16:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): اقلیت خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ معلمی را دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار
 11. HOSEIN1396

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: حسین • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال بامرام شوخ خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن بسیار جالب و باحالیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ معلمی را دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار
 12. HOSEIN1396

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/7/19تا2017/7/24 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟دسترس نداشتن به بازی
 13. HOSEIN1396

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام با حال شوخ خوش اخلاق با ادب با ایمان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم از کارهای پلیس میاد و فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای اینکه کارم را خوب بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 14. HOSEIN1396

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: حسین • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با حال با مرام خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00تا21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خشم از پلیسی میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ وظیف ی خودم را خوب انجام میدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار
 15. HOSEIN1396

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال بامرام شوخ با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00تا21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خوشم از معلمی میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن باحالیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار