Hoody

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  84
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

4 عادی

5 دنبال کننده

درباره Hoody

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 12/29/2003

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Hoody

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Hoody

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام با تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد 4تا 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 12:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اخیرا بودم، حوصلم سر رفته، رفیقام اینجان برا اونا میام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3به بالا
 2. Hoody

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام با تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد 4تا 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 12:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اخیرا Cop بودم، حوصلم سر رفته، رفیقام اینجان برا اونا میام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3به بالا
 3. Hoody

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام با تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد 4تا 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 12:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اخیرا Cop بودم، حوصلم سر رفته، رفیقام اینجان برا اونا میام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3به بالا
 4. Hoody

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام با تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد 4تا 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 12:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اخیرا بودم، حوصلم سر رفته، رفیقام اینجان برا اونا میام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3به بالا
 5. Hoody

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام با تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد 4تا 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 12:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اخیرا Cop بودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3به بالا
 6. Hoody

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام با تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد 6تا 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 11:00 تا 01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دوس نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم رفیقام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد 3 4 بار
 7. Hoody

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام با تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد 4تا 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 12:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اخیرا Cop بودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3به بالا
 8. Hoody

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام با تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد 5 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 11:00 تا 01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دوس نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بودم توش. رفیقام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد 3 4 بار
 9. Hoody

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام با تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد 5 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 11:00 تا 01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دوس نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم رفیقام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد 3 4 بار
 10. Hoody

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام با تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد 5 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 11:00 تا 01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دوس نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بودم توش. رفیقام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد 3 4 بار
 11. Hoody

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام با تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد. 5ساعت به بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مختلف: 12:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حال نکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم.... رفیقام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بودم توش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد 2 تا 5 بار
 12. Hoody

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش برخورد. با تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5تا 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مختلف. از 14:00 تا 5:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ضعیف بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسدارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار به بالا TeZcas Family 4 Ever
 13. Hoody

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش برخورد. با تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5تا 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مختلف. از 14:00 تا 5:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ضعیف بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسدارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار به بالا TeZcas Family 4 Ever
 14. Hoody

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام و با تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا 8ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 15:00 تا 03:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ضعیف بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فدرال دوسدارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار به بالا TeZcas Family 4 Ever
 15. Hoody

  factions/