poloto

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  24
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

1 دنبال کننده

درباره poloto

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. poloto

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق - با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4
 2. poloto

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب - خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همین جوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4
 3. poloto

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش قلب و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ شبانه روز • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون لیدر خوبی داره و فکشن خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پلیس بودن رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 3
 4. poloto

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: انسان خوش قلب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ شبانه روز هستم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیادی به این فکشن دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 الی 5
 5. poloto

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و خوش قلب پاک • روزانه چقدر بازی می کنید؟ شبانه روز هستم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دلیل خواصی نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون لیدر خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیادی به این فکشن دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 6
 6. poloto

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش قلب و گانر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ شبانه روز هستم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دلیل خواصی نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون لیدر خوبی داره و علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من علاقه به این فکشن دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 6
 7. poloto

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش قلب گانر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ شبانه روز هستم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دلیل خواصی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همین جوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه خواصی به این فکشن دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 6
 8. poloto

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون و خوش قلب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ شبانه روز بازی میکنم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دلیل خواصی ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من عاشق فکشن پلیس ام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست ؟ چون به پلیس علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 6
 9. poloto

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: انسان خوش اخلاق و بدون اعصاب • روزانه چقدر بازی می کنید؟10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:با فکشن قبلی حال نکردم خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون عاشق این فکشن ام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدرش خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 6
 10. poloto

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: سلام ایشون یک خونه گذاشتن برای فروش من گفتم به این قیمت میدین ایشون گفتن نه بعد من h/ کردم بعد به من زنگ زد گفت خونه رو میدم بیا بگیر منم گفتم نظرم عوض شود و ایشون فحاشی کردن • مدارک (فیلم یا عکس):
 11. poloto

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: انسان خوش اخلاق و مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:با فکشن قبلی حال نکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من علاقه زیادی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با لیدرش حال میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4
 12. poloto

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی16 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: انسان با ادب ولی بی حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-24-00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به خاطر این که علاقه شدیدی به فکشن پلیس دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی دوست دارم بیام داخل فکشن پلیس • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق فکشن پلیس هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4
 13. poloto

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: انسان با ادب و بی رحم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:با لیدرش حال نکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من عاشق لیدرشم و دوست دارم بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدرش خوبه و فکشن رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4
 14. poloto

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: انسان با ادب ولی بی احساس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-22-00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:با لیدرش حال نکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون هم خوشم میاد و لیدرش رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوست دارم و جای خوبیه حال میکنم با این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3الی4
 15. poloto

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: غلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من عاشق بازی هستم و انسان خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کار کردن در مکانیک رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟6الی7