Sinawasadi

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  9
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Sinawasadi

 • درجه
  تازه کار
 1. Sinawasadi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق خوش رو سر به کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 18 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): تمامی ساعات به جز 00-4 صبح تا 11 و 6-7 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: fpunish شدم به دلیل یکبار حضور نیافتن در میتینگ و یک news اشتباه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعالیتم زیاد بوده و پایبند هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 8 بار
 2. Sinawasadi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق خوش رو سر به کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 18 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): تمامی ساعات به جز 00-4 صبح تا 11 و 6-7 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: fpunish شدم به دلیل یکبار حضور نیافتن در میتینگ و یک news اشتباه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه بیش از حد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعالیتم زیاد بوده و پایبند هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 8 بار
 3. Sinawasadi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق خوش رو سر به کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 18 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): تمامی ساعات به جز 00-4 صبح تا 11 و 6-7 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: fpunish شدم به دلیل یکبار حضور نیافتن در میتینگ و یک news اشتباه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعالیتم زیاد بوده و پایبند هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 8 بار
 4. Sinawasadi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق خوش رو سر به کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 18 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): تمامی ساعات به جز 00-4 صبح تا 11 و 6-7 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: fpunish شدم به دلیل یکبار حضور نیافتن در میتینگ و یک news اشتباه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه بیش از حد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعالیتم زیاد بوده و پایبند هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 8 بار
 5. Sinawasadi

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 6. Sinawasadi

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 7. Sinawasadi

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 8. Sinawasadi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق و شوخ طبع و مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 یا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 16:00 و 19:00 - 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکشنم هستش • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از اول علاقه داشتم و دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم و میدونم میتونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 5 بار 
 9. Sinawasadi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق و شوخ طبع و مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 یا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 16:00 و 19:00 - 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکشنم هستش • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از اول علاقه داشتم و دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم و میدونم میتونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 5 بار