1234534

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  37
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

1 دنبال کننده

درباره 1234534

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 09/07/2004

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Amirhossein2020

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. 1234534

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان ولی جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:امدن به FBI • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عالاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بلدمش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید4تا5
 2. 1234534

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان ولی جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:امدن به FBI • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عالاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بلدمش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید4تا5
 3. 1234534

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ کار دارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 4. 1234534

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ کار دارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 5. 1234534

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2020/6/25تا2020/6/26 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ شخصی
 6. 1234534

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2020/62/0تا2020/6/21 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟کار
 7. 1234534

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه... • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 8. 1234534

  عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: ایشون از من پول گرفتن که اکانت منو ببرن و منم نمیدونستم و به ایشون پول دادم و حتاا شاید اکانت منو میدزدیدن منم نمیدونستم اگه ss نیاز بشه میدم • شاهد ها: ندارم • مدرک/عکس یا فیلم: http://agsa.arsacia.ir/players/bars/Amirhossein..png]bars/Amirhossein..png[/img][/url] http://agsa.arsacia.ir/players/bars/Amirhossein..png]bars/Amirhossein..png[/img][/url] http://agsa.arsacia.ir/players/bars/Amirhossein..png]bars/Amirhossein..png[/img][/url]
 9. 1234534

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ورود به فکشن دیگه پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر خیلی دلسوز و مهربون
 10. 1234534

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020/6/7تا2020/6/11 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ کار دارم
 11. 1234534

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟بله! - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ کار دارم و نمیتونم در میتینگ ها بیام! - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالیی عالیی عای خیلی لیدر خوب و مهربان
 12. 1234534

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020/6/2تا2020/6/5 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ دلیل شخصی
 13. 1234534

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 202/6/1تا2020/6/3 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت
 14. 1234534

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا 6 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم معلم باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار نقل قول
 15. 1234534

  . • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی:امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه... • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5