SABERI

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  42
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره SABERI

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 12/23/2001

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  SABERI

آخرین بازدید کنندگان نمایه

191 بازدید کننده نمایه
 1. SABERI

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۹ • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳-۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۴:۰۰-۲۲:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فعالیت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 2. SABERI

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۹ • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳-۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۴:۰۰-۲۲:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ایم نسبتا خوب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 3. SABERI

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: علیرضا صابری • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ایم نسبتا خوب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 4. SABERI

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: علیرضا صابری • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ایم نسبتا خوب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 5. SABERI

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: Alireza • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: Ba adab- Faal • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 saat • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: Baraye in faction • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): Alaghe • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ Aim khoob • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 6. SABERI

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای عضویت در دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: راضی‌ام.
 7. SABERI

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باادب فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21:00-14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اشنایی با مپ • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 8. SABERI

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای عضویت این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دلیل راحت بودن کار • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دلیل اشنایی با مپ • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 9. SABERI

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای رفتن به اقلیت دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: پیشنهاد یا انتقادی ندارم
 10. SABERI

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 11. SABERI

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 12. SABERI

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: 
 13. SABERI

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 14. SABERI

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 15. SABERI

  با سلام. بنده شکایتمو از @Tusk پس میگیرم.