SABERI

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  7
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره SABERI

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. SABERI

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: ندارم • توضیحات: بهش زنگ زدم بپرسم کجاس و بقیش توی تصویر هست • مدارک (فیلم یا عکس):
 2. SABERI

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب - فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 21:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عضو فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کمک به پلیر ها • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم وقت بذارم و فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 4 بار
 3. SABERI

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا صابری • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عضو فکشن نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس دارم تاکسی شم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون مپ رو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یک
 4. SABERI

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب - فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 21:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عضو فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کمک به پلیر ها • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم وقت بذارم و فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 4 بار
 5. SABERI

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال - پرکار - با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عضو فکشن نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن جالبیه و دوس دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 6. SABERI

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا صابری • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عضو فکشن نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس دارم تاکسی شم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون مپ رو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یک
 7. SABERI

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عضو فکشن نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس دارم شغل جالبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون مپو بلدم و فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1