amirGaGIR

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  14
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره amirGaGIR

 • درجه
  عضو

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  gagir

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. amirGaGIR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی:امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من عاشق بازی آنلاین هستم و دوست دارم در بازی برای خود دوست پیدا کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدود 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):8:00-12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست داشتم به دسته متوسط ببیوندم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط بازی دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 2. amirGaGIR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی:امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من عاشق بازی آنلاین هستم و دوست دارم در بازی برای خود دوست پیدا کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدود 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):8:00-12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست داشتم به دسته متوسط ببیوندم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط بازی دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 3. amirGaGIR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من عاشق بازی انلاین هستم ودوست دارم در بازی برای خود دوست پیدا کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدود 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):8:00-12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون میخواستم به دسته متوسط بپیوندم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط بازی دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4 بار
 4. amirGaGIR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی:امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من عاشق بازی آنلاین هستم و دوست دارم در بازی برای خود دوست پیدا کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدود 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):8:00-12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست داشتم به دسته متوسط ببیوندم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط بازی دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 5. amirGaGIR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی:امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من عاشق بازی آنلاین هستم و دوست دارم در بازی برای خود دوست پیدا کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدود 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):8:00-12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست داشتم به دسته متوسط ببیوندم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط بازی دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 6. amirGaGIR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی:امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من عاشق بازی آنلاین هستم و دوست دارم در بازی برای خود دوست پیدا کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدود 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):8:00-12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست داشتم به دسته متوسط ببیوندم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط بازی دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 7. amirGaGIR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی:امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من عاشق بازی آنلاین هستم و دوست دارم در بازی برای خود دوست پیدا کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدود 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):8:00-12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست داشتم به دسته متوسط ببیوندم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط بازی دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 8. amirGaGIR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی:امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من عاشق بازی آنلاین هستم و دوست دارم در بازی برای خود دوست پیدا کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدود 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):8:00-12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست داشتم به دسته متوسط ببیوندم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط بازی دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 9. amirGaGIR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی:امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من عاشق بازی آنلاین هستم و دوست دارم در بازی برای خود دوست پیدا کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدود 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):8:00-12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست داشتم به دسته متوسط ببیوندم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط بازی دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 10. amirGaGIR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی:امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من عاشق بازی آنلاین هستم و دوست دارم در بازی برای خود دوست بیدا کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدود 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):8:00-12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست داشتم به دسته متوسط ببیوندم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط بازی دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 11. amirGaGIR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من عاشق بازی های آنلاین هستم و دوست دارم در بازی ها برای خود دوست بیدا کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدود 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00-12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه داشتم به دسته متوسط ببیوندم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط بازی دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4
 12. amirGaGIR

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخوام به دسته متوسط ببیوندم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:بهترین اقلیت با بهترین لیدر و بیشترین افراد فعال
 13. amirGaGIR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:عاشق بازی انلاین هستم و دوست دارم در بازی به دیگران کمک کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدود 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 08:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ترک نکردم بیکار هستم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم به مردم کمک کنم و جون بدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فقیر هستم و دوست دارم به مردم کمک کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 14. amirGaGIR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:عاشق بازی انلاین هستم و دوست دارم در بازی به دیگران کمک کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدود 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 08:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ترک نکردم بیکار هستم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم به مردم کمک کنم و جون بدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فقیر هستم و دوست دارم به مردم کمک کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار