RainJesus

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  7
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره RainJesus

 • درجه
  تازه کار

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  RainJesus

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. RainJesus

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال - وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ کل روز • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای عضویت در دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشنو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ 
 2. RainJesus

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال - وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ کل روز • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای عضویت در دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشنو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳
 3. RainJesus

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: اقلیت خوب با لیدر عالی
 4. RainJesus

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب - بامرام - فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زمان مشخصی نداره • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر روز • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم (بای سمپ) • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشنو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشنو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار 
 5. RainJesus

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب - بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زمان مشخصی نداره • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر روز • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم (بای سمپ) • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشنو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشنو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 6. RainJesus

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب - بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زمان مشخصی نداره • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر روز • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم (بای سمپ) • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشنو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشنو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 7. RainJesus

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: علاقه مند به سمپ - با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت به بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (10تا12)و(14تا18)و(19تا23) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به فکشن تاکسی علاقه مندم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار یا 5 بار